Ole og Anne

Viken fylkeskommune får nytt hovedkontor tidligst i 2023. Fram til da skal færrest mulig ansatte flyttes fra der de jobber i dag. 

senior_iStock-518185878

Er du 60 år eller eldre, og ønsker å forberede deg til pensjonsalderen? Da bør du melde deg på fylkeskommunens seniorkurs.

 

Skisse for organisering av tre nivå i Viken desember 2018

28 avdelingsdirektører i Viken er innplassert. Etter nyttår starter de prosess med å involvere ansatte i videre organisering.

infomøte 4

Hovedprosjektleder Harald Horne er klar på hva som er det viktigste suksesskriteriet å få med inn i Viken fylkeskommune. 

Anne Skau infomøte

Viktige betingelser, blant annet knyttet til reisevei og arbeidstid, er på plass for Viken-ansatte. Og i løpet av de neste månedene skal avklaringer kommer.  

 

CamillaGrønli_1000

- Alle trenger ikke å bli eksperter på personvern, med det skal ringe en bjelle når vi håndterer personopplysninger, sier Christina Grønli. Nytt personvernombud er klar for å gi støtte på fagområdet både i eksisterende fylker og fremtidige Viken.  

viken_nyfylkeskommune_ny (1)

Fellesnemdas arbeidsutvalg har bedt om at utvalgskretsen for nivå 2 utvides. Hovedprosjektleder har derfor i samråd med fylkesrådmennene besluttet å justere fremdriftsplanen for innplassering av linjeledere.

rektorsamling2

Rektorer, virksomhetsledere og tillitsvalgte ønsker å bygge Viken fylkeskommunes fremtidige skoler med de beste erfaringene fra Buskerud, Østfold og Akershus.

 

anneskau_vedmikrofon

Byggingen av Viken fylkeskommune går videre for fullt. I løpet av høsten skal blant annet ledernivå 2 organiseres, og berørte ansatte skal bli innkalt til omstillingssamtaler.

Møte-7506

Arbeidet med Viken går ufortrødent videre. Dette var det viktigste budskapet da hovedprosjektleder Harald Horne møtte ansatte i Østfold fylkeskommune 6. september. Her kan du se opptak fra informasjonsmøtet.