Anne_Skau

Innplasseringen av ansatte i Viken fylkeskommune er i rute. Det skal etableres en egen pensjonskasse Viken fra 2020. Og det arbeides med å finne fleksible kontorløsninger i Østfold.

Miljøfyrtårn-3

Mandag markerte PP- tjenesten og Oppfølgingstjenesten i Indre Østfold, Moss og Nedre Glomma sertifisering som miljøfyrtårn.

Ole og Anne

Viken fylkeskommune får nytt hovedkontor tidligst i 2023. Fram til da skal færrest mulig ansatte flyttes fra der de jobber i dag. 

Skisse for organisering av tre nivå i Viken desember 2018

28 avdelingsdirektører i Viken er innplassert. Etter nyttår starter de prosess med å involvere ansatte i videre organisering.

infomøte 4

Hovedprosjektleder Harald Horne er klar på hva som er det viktigste suksesskriteriet å få med inn i Viken fylkeskommune. 

Anne Skau infomøte

Viktige betingelser, blant annet knyttet til reisevei og arbeidstid, er på plass for Viken-ansatte. Og i løpet av de neste månedene skal avklaringer kommer.  

 

CamillaGrønli_1000

- Alle trenger ikke å bli eksperter på personvern, med det skal ringe en bjelle når vi håndterer personopplysninger, sier Christina Grønli. Nytt personvernombud er klar for å gi støtte på fagområdet både i eksisterende fylker og fremtidige Viken.  

viken_nyfylkeskommune_ny (1)

Fellesnemdas arbeidsutvalg har bedt om at utvalgskretsen for nivå 2 utvides. Hovedprosjektleder har derfor i samråd med fylkesrådmennene besluttet å justere fremdriftsplanen for innplassering av linjeledere.

rektorsamling2

Rektorer, virksomhetsledere og tillitsvalgte ønsker å bygge Viken fylkeskommunes fremtidige skoler med de beste erfaringene fra Buskerud, Østfold og Akershus.

 

anneskau_vedmikrofon

Byggingen av Viken fylkeskommune går videre for fullt. I løpet av høsten skal blant annet ledernivå 2 organiseres, og berørte ansatte skal bli innkalt til omstillingssamtaler.