Det er ønskelig at omfanget av fakturaer begrenses i overgangsfasen til Viken fylkeskommune ved årsskiftet.
– Vi ber alle enheter og virksomheter så langt som mulig å foreta nødvendige innkjøp før 15. november, eller vurdere å utsette innkjøp til januar 2020, sier Grethe Hjelle, innplassert avdelingsdirektør økonomi i Viken fylkeskommune.

  

Det jobbes hardt for å gjøre Viken fylkeskommune til en attraktiv og fleksibel arbeidsplass. Flere tiltak er på gang. 

 

 

 

Alle ansatte i sentraladministrasjonen har nå fått vite hvor de skal jobbe fra 1. januar 2020. Dermed er et viktig mål i Viken-arbeidet nådd.

Det er en drøy måned igjen til alle ansatte skal vite hvor og med hva de skal jobbe i Viken fylkeskommune. Arbeidet er i rute.

 

Voksen mann og dame på sykkeltur ved kysten

Fellesnemnda har vedtatt at Viken fylkeskommune skal opprette egen pensjonskasse. Ansatte i Østfold fylkeskommune, som i dag er medlem i KLP, vil bli overført til Viken pensjonskasse fra 01.01.2020. Du kan allerede nå henvende deg til den nye pensjonskassen, om du har spørsmål.

Fylkesrådmann Anne Skau

Innplasseringen av ansatte i Viken fylkeskommune er i rute. Det skal etableres en egen pensjonskasse Viken fra 2020. Og det arbeides med å finne fleksible kontorløsninger i Østfold.

Fra venstre: Hilde Rønning, Kristine Roskifte, Beathe Frigaard Renå, Rita Kristin Magnussen Helvik, Cathrine Ulvås Melsgard  og Monica Nøkleby

Mandag markerte PP- tjenesten og Oppfølgingstjenesten i Indre Østfold, Moss og Nedre Glomma sertifisering som miljøfyrtårn.

Viken fylkeskommune får nytt hovedkontor tidligst i 2023. Fram til da skal færrest mulig ansatte flyttes fra der de jobber i dag. 

Skisse for organisering av tre nivå i Viken desember 2018

28 avdelingsdirektører i Viken er innplassert. Etter nyttår starter de prosess med å involvere ansatte i videre organisering.

Hovedprosjektleder Harald Horne er klar på hva som er det viktigste suksesskriteriet å få med inn i Viken fylkeskommune.