Eldre dame og mann på sykkeltur

Ved etablering av Viken fylkeskommune opprettes også egen pensjonskasse; Viken pensjonskasse. Ansatte i Østfold fylkeskommune som i dag er medlemmer i KLP (unntatt sykepleiere) vil bli flyttet til Viken pensjonskasse 01.01.20. Endringen får ingen konsekvenser for medlemmenes pensjonsrettigheter. Regelverket er helt likt i de offentlige pensjonsordningene.

  

Når skal PC-en innleveres? Hvordan ta vare på filer? Hva skjer med dagens e-postkonto fra 1. januar? Hvilke digitale prinsipper gjelder for Viken-ansatte? På informasjonsmøtet 5. desember var tema en rekke praktiske spørsmål knyttet til den digitale overgangen til Viken.
​​​​Se opptak fra møtet her

  

Fra 16. til 20. desember vil alle ansatte tilknyttet fylkeshusene få sin PC klargjort som Viken-PC. For å logge på PC deretter må du bruke din nye Vikenbruker.

  

Alle ansatte får ny arbeidsavtale i Viken fylkeskommune. Denne tilsvarer dagens arbeidsavtale, med mindre du faktisk skal tre inn i ny stilling. Se også hva som gjelder for reiseregning, lønnsutbetaling, sykemelding, foreldrepermisjon og andre viktige temaer i overgangen til Viken. 

  

Hovedprosjektleder Harald Horne og Vikens innplasserte fylkesdirektører ga en statusoppdatering på Viken-arbeidet 12. november.  

  

Jente og hund sitter på svaberg og titter utover havet

Du kan søke om å få overført inntil 14 dager. Feriedager ut over dette kan ikke avtales. Eneste unntak er dersom det ikke er mulig å avvikle ferie frem til årsskiftet på grunn av 100% arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.

Det er to måneder igjen før Viken fylkeskommune realiseres. Det gjør at ansatte i siste del av året må jobbe "i et vakuum". Samtidig jobbes det på flere fronter for at hverdagen i ny organisasjon skal bli så god som mulig for alle medarbeidere. 

  

Det er ønskelig at omfanget av fakturaer begrenses i overgangsfasen til Viken fylkeskommune ved årsskiftet.
– Vi ber alle enheter og virksomheter så langt som mulig å foreta nødvendige innkjøp før 15. november, eller vurdere å utsette innkjøp til januar 2020, sier Grethe Hjelle, innplassert avdelingsdirektør økonomi i Viken fylkeskommune.

  

Det jobbes hardt for å gjøre Viken fylkeskommune til en attraktiv og fleksibel arbeidsplass. Flere tiltak er på gang. 

 

 

 

Alle ansatte i sentraladministrasjonen har nå fått vite hvor de skal jobbe fra 1. januar 2020. Dermed er et viktig mål i Viken-arbeidet nådd.