Ny personopplysningslov

Den nye personvernloven (GDPR) trer i kraft sommeren 2018, og har som formål å styrke personvernet, stille strengere krav til behandling av personopplysninger og sikre like regler for behandling av personopplysninger i hele EU og EØS.

For folk flest betyr den nye personopplysningsloven at vi skal være trygge på at opplysningene vi oppgir ikke blir brukt til noe annet enn det vi opprinnelig hadde fått oppgitt at de skulle brukes til. Det betyr også at vi skal få tydelig og god informasjon om hva opplysningene våre brukes til, hvordan de behandles, hvorfor og av hvem. Det vil ikke være lovlig å samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Når behovet har falt bort, skal personopplysninger om deg slettes.

I Østfold fylkeskommune tar vi dette på alvor, og vi har oppdatert våre rutiner og systemer i samsvar med den nye personopplysningsloven. Du skal føle deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger på lovlig og korrekt måte.

Her finner du vår informasjonssikkerhetshåndbok, personvernerklæring og databehandleravtale

Rett til innsyn

Personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger vi samler inn om våre registrerte (blant annet elever, pasienter, passasjerer og ansatte), hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene, og hva de skal brukes til.

Du har rett til å vite hvilken informasjon vi har om deg, hvordan den behandles og av hvem.  Du har dessuten lov til å få opplysninger rettet eller slettet dersom de ikke stemmer.

Hvordan du kan gå fram for å få innsyn i egne opplysninger finner du i vår personvernerklæring.

Har du spørsmål?

Ved spørsmål om behandling av personopplysningene, eller om personvern og informasjonssikkerhet kan du kontakte personvernombud Christina Grønli eller vår IT-seksjon:

Østfold fylkeskommune, IT-seksjonen
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
e-post: postmottak@ostfoldfk.no

Her finner du Datatilsynets veileder for dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger.