Informasjonssikkerhetshåndboken

I Østfold fylkeskommune behandler vi store mengder informasjon daglig. Informasjonen kan være hemmelig eller skal være tilgjengelig for alle. Informasjonen kan handle om personer, et fagområde eller hele organisasjonen vår.

infosik - innledning og formål

Informasjonssikkerhetsreglement for alle brukere

infosik - Reglement for brukere

Informasjonssikkerhetsreglement for ledere

infosik - Reglement for ledere

Organisering og ansvar

Østfold fylkeskommunes informasjonssikkerhetsreglement skal være integrert i den daglige, operative virksomheten og forankret i alle fylkeskommunale enheter. Ansvaret for at reglementet i informasjonssikkerhetshåndboken overholdes følger linjeledelsen.

Varsling av avvik og brudd på informasjonssikkerheten kan meldes av alle brukere direkte til personvernombudet eller på avviksmeldingsskjema.

Kontakt gjerne vårt personvernombud Christina Grønli.

infosik - Organisering og ansvar

Internkontroll

infosik - Internkontroll

Definisjoner og forklaringer

infosik - Definisjoner