Melde inn bruker/tilgang til fagsystemer

For å få tilgang til Østfold fylkeskommunes IT-systemer må virksomhetsleder/personalansvarlig melde den nyansatte inn i personalsystemet Visma. Nye brukere får da automatisk tilgang til epost, lagringstjenester, standard fag- og fellessystemer samt Office 365 applikasjoner og samhandlingsverktøy.

For tilganger utover dette må eget tilgangskjema fylles ut. Det gjelder tilgang til blant annet IST Extens og ePhorte samt sikker sone med Opus og Sidexis. Dette skjema blir behandlet av IT-seksjonen og deretter videreformidlet til systemeiere/superbrukere av de nevnte fagsystemer. For at de nødvendige tilganger skal tildeles ny bruker må skjema fylles ut så nøyaktig som mulig.

 

Registrere ny bruker

Bestille ny tilgang til fagsystemer (IST, ePhorte)

Meldeskjema for nyansatt TKØ - Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst