Fraværskoder i Outlook

Ved bruk av fraværskoder hjelper du sentralbordet med nyttig informasjon som er viktig for å gi god service. Fraværskodene aktiverer også automatisk opplest fravær for alle som ringer inn direkte på våre telefoner (både eksterne og interne brukere).

Dette er kodene som skal inn i emnefeltet på avtaler og møter i Outlook.
 

Kode  Beskrivelse Opplest fravær
MØT Møte Personen du søker er i møte fram til kl. 
xx. Tast 1 for mobilnr, tast 4 for en 
annen på samme avdeling, eller tast 9 
for sentralbord.
TJO Tjenesteoppdrag   Personen du søker er på tjenesteoppdrag 
fram til kl. xx. Tast 1 for ??
HJE Hjemmekontor Personen du søker har hjemmekontor 
osv. Tast 1 for ??.
GFD Gått for dagen Personen du søker er ikke tilgjengelig. 
Kommer tilbake XX. Tast 1 for ?.?
DEL Deltid Personen du søker arbeider deltid og er 
å treffe igjen xx. Tast1 for ??.
FER Ferie Personen du søker har ferie og er å 
treffe igjen xx. Tast 1 for ??.
PER Permisjon Personen du søker har permisjon og er 
å treffe igjen xx. Tast 1 for ??
SYK Sykdom Personen du søker er ikke tilgjengelig og 
er å treffe igjen xx. Tast 4 for en annen 
på samme avdeling eller 9 for 
sentralbord.
UND Undervisning Personen du søker er ikke tilgjengelig og 
er å treffe igjen xx. Tast 1 for ??