IT brukerstøtte

For at du skal få utnyttet din pc optimalt og føle deg trygg i din digitale hverdag tilbyr vi IT brukerstøtte  lokalt på våre videregående skoler og på IT-seksjonens brukerstøtte på fylkeshuset, i tillegg til at du kan melde saker via vår brukerstøtteportal eller på epost.

Driftstatus

Se aktuelle driftsmeldinger her

Kontakt IT-brukerstøtte på skolen

Se den enkelte skole

Kontakt IT-brukerstøtte på fylkeshuset

Telefon: 69 11 71 94

Epost: hjelpdesk@ostfoldfk.no

Brukerstøtteportal: TMS-servicedesk 

Her kan du melde dine saker, forespørsler eller problemer, hele døgnet, og følge status i saken frem til den er løst. Det er viktig at du er nøyaktig når du beskriver feilsituasjoner. Eksempler på viktig informasjon kan være:

  • hva slags utstyr som er involvert
  • når og hvor situasjonen oppsto (dato, tid og sted)
  • hvilke programmer som kjørte da situasjonen oppsto

Kontakt IKT Viken brukerstøtte

Få hjelp med prosjektarkiv i ePhorte, prosjektportalen, nettsiden viken.no, Office365/Skype.
Kontakt IKT Viken brukerstøtte.

Tips og veiledninger

 

IT