Hvordan skrive for nett

Vi leser annerledes på nett enn på papir. Her er noen gode tips når du skriver for nett.

 Noen fellestrekk for lesing på nett er:

 • vi leser veldig sjelden alt
 • vi skumleser tekstene
 • mange leser kun overskrifter
 • lenker gjør at leseren hopper mellom informasjonsbolker

1. Hvorfor skriver du denne teksten?

Leserne er oppgaveorienterte. Hva skal de utføre på denne nettsiden? Hvilken informasjon vil da ha, hvilken oppgave vil de ha løst? Finner de svaret i din tekst? Spør deg alltid: Hva vil jeg oppnå med denne teksten?

2. Svarer innholdet på det brukeren spør om?

Konsentrer deg om å formidle den informasjon brukeren faktisk trenger, ikke den informasjonen du har lyst til å gi.

Slik sjekker du:

 • Kan du enkelt si hvilke spørsmål innholdet svarer på? Sørg for at det er brukerens spørsmål du stiller, og ikke fylkeskommunens.
 • Hva er det på ditt nettsted som er det viktigste for brukerne? Hva er det i hver enkelt tekst som er det mest interessante for brukeren slik han ser det selv? Fokuser på dette!

3. Tenk på hvem du skriver for

Er teksten og ordvalget tilpasset målgruppen(e)?

Finn ut hvilke ord dine brukere benytter for den informasjonen de leter etter. Bruk disse ordene og ikke faguttrykk, stammespråk og juridisk språk. Hvis du må bruke faguttrykk eller forkortelser, gi en enkel forklaring første gang i teksten.

4. Si det viktigste først

Du mister brukere hele veien, så si det viktigste først. Overskriften og ingressen skal kort fortelle hva saken handler om, og gi leseren lyst til å lese videre.

Du velger ut hva som er viktigst, basert på hva brukeren ønsker å vite, ikke hva vi mener brukeren må vite.
Slik sjekker du:

 • Les de tre første setningene. Gir disse nok informasjon til at brukeren vet hva han eller hun skal gjøre videre?

Eksempel på tekster: Kulturtilskudd fra Østfold fylkeskommune

5. Er innholdet forståelig og lettlest?

Brukeren leser sjelden teksten linje for linje, men skumleser innholdet etter svar. Uklare overskrifter, lange setninger, lange avsnitt og vanskelige ord gjør innholdet uforståelig og tungt å lese.

Skriv enkel norsk som alle forstår. Sørg for pauser med punktum. Ett tema per avsnitt, en tanke per setning. Skriv så kort og enkelt som mulig.

Våre nettsider skal være lettleste og forståelige via alle enheter og skjermstørrelser, også mindre skjermer som mobil og nettbrett.

Slik sjekker du:

 • Les det høyt. Gir teksten mening?
 • Få noen andre til å lese det høyt. Skjønner de hva vi skriver og sier?
 • Skalér ned nettleseren din og se hvordan teksten fremstår i mindre skjermstørrelser

6. Del opp teksten

 • Del opp teksten i mindre avsnitt. Et avsnitt bør være ikke være på mer enn 100 ord 
 • Mellomtitler hjelper brukeren å finne det han/hun er ute etter i teksten, eller å gjøre seg opp et inntrykk om hva saken totalt sett handler om. Mellomtittelen skal beskrive teksten/avsnittet som følger.
 • Sett punktum. Ikke skriv for lange og kompliserte setninger, men si én ting om gangen
 • Skal du ramse opp flere ting, så bruk lister og kulepunkter. Dette øker lesbarheten og oversikten.
 • Hvis du skal utheve ord, bruk fet skrift. Bruk aldri kursiv eller bare store bokstaver.

7. Overskrifter

 • Er overskrifter meningsbærende og inneholder nøkkelord?
 • Titlene skal gi mening uavhengig av teksten for øvrig.
 • Bruk overskriftsnivåer for å gi struktur og oversiktlighet til tekster.
 • Uthev alltid titlene med overskrifts-taggene <h1>, <h2> eller <h3>, ikke bruk fet skrift

8. Lenker

 • Unngå å bruke bare "Les mer" og "her" som lenker. En lenketekst skal være meningsbærende i seg selv. Det betyr at lenken skal kunne stå alene og fortelle leseren hva den peker til. En lenketekst bør være på to til sju ord.
 • Si fra om du lenker til eksterne nettsteder. Eksempel: Elektronisk reiseregning (odin.dep.no)
 • Lenker du til andre dokumenttyper enn HTML skal du markere dokumenttypen som del av lenken. Eksempel: Skjema for egenmelding (pdf).
 • Husk at det er ditt ansvar at lenkene ikke blir brutt.

9. Tilrettelegg for søk

 • For at siden din skal komme opp når brukeren søker på en søkemotor, må ordet brukeren søker etter faktisk finnes på siden din.
 • Brukeren din kaller ikke nødvendigvis ting med de samme ordene som du benytter. Bruk de ordene som brukerne søker etter i overskriften, ingressen eller i deloverskrifter i saken

10. Bilder og illustrasjoner

 • Bilder fanger oppmerksomheten til leseren og kan gi visuelt liv til saken. Bruk kun bilder og illustrasjoner som er relevante i forhold til innholdet og som gir ekstra informasjon til leseren.
 • Benytt kun bilder du har rettigheter til å bruke
 • Østfold fylkeskommune har en egen bildebank, som alle ansatte har tilgang til
 • Les mer om bilder og illustrasjoner

11. Språkbruk

Korrekt og enkelt språk er viktig. Har du lest korrektur? Få gjerne noen andre til å lese gjennom teksten din. Bruk ordboka om du er i tvil. Bruk et aktivt språk, og personlig form. Skriv du , vi, oss der det passer i stedet for en og man.

12. Dokumenter og filer

Innhold som legges ut på nettsidene skal som hovedregel være i HTML-format med mindre presentasjonen er avhengig av at innholdet er laget i et nedlastbart dokument.
Nedlastbare dokumenter lages i PDF.

Les mer om dokumenter på nettsider

13. Oppdater sidene

Oppdatering er viktig. Husk å sjekke dokumentet ditt jevnlig for lenker som ikke fungerer. Og still spørsmålet: er innholdet fortsatt relevant, eller bør det slettes eller arkiveres?

14. Mer om språk og nettpublisering

E-læringskurs i klart språk

Bruk en time på å ta DIFIs e-læringskurs i Klart språk. Det kan gi deg god øvelse i å lage bedre tekster.