Hvordan bruke dokumenter på nettsider

Innhold som legges ut på nettsidene skal som hovedregel være i HTML-format med mindre presentasjonen er avhengig av at innholdet er laget i et nedlastbart dokument.

Ulike formater

HTML er det formatet nettsidene er laget i og som publiseringsverktøyet ivaretar.

Dersom det er behov for å ivareta formatering utover det som er mulig med HTML, er det obligatorisk å utforme dokumentene i PDF. Du kan gjerne publisere dokumentene i andre formater i tillegg.

PDFer, Word-dokumenter og ODF-dokumenter  (Open Document Format) som skal publiseres på nettsidene må også overholde kravene til universell utforming.

Et universelt utformet elektronisk dokument er et dokument som kan leses av alle, uavhengig av leserens funksjonsnivå, hjelpemidler og programvare. Alle vil her si både datasystemene som skal behandle dokumentene og personene som skal lese dem.

Rett bruk av stiler, overskrifter, gode kontraster, tabellstruktur og alternativ tekst på bilder er noe av det du må huske på når du skriver dokumenter som skal lastes ned fra nettet.

For offentlige virksomheter er det obligatorisk å publisere tekstdokumenter som legges ut på offentlige nettsider (Difi.no) i HTML og CSS.

Mer om odf

Mange ulike kontorpakker tilbyr støtte for ODF. Windows- og Linux-brukere kan for eksempel benytte OpenOffice (gratis), mens Mac-brukere kan benytte NeoOffice (gratis).