Hvordan bruke bilder og illustrasjoner

Bilder fanger oppmerksomheten til leseren og kan gi visuelt liv til saken. Bruk kun bilder og illustrasjoner som er relevante i forhold til innholdet og som gir ekstra informasjon til leseren.

Det kan ofte være vanskelig å finne bilder som passer til innholdet. Her er noen kilder der du kan finne bilder:

  • Østfold fylkeskommunes egen interne bildebank, som alle ansatte har tilgang til fra sin arbeids PC: bildebank.ostfoldfk.no
  • Østfold fylkeskommune ved Informasjonsseksjonen har tilgang til å kjøpe illustrasjonsbilder fra Istock.
  • To nettsider hvor du kan laste ned bilder gratis med tillatelse:

Husk å kun bruke bilder du har rettigheter til.

Bilder og universell utforming

Det er viktig at også innhold eller motiv i bilder og illustrasjoner formidles korrekt til alle brukere. Alle bilder som legges inn på nettsidene skal derfor ha Alt-tekster, som beskriver bildets motiv eller mål. Dersom bildet kun brukes som illustrasjon har du tom Alt-tekst. Publiseringsverktøyet koder dette om til riktig kode ("") for bildene.

Alt-tekster er korte, alternative tekster til ikke-tekstlig innhold som bilder. Tekstene hjelper brukere som ikke ser bilder. Dette kan være blinde eller svaksynte, eller de som har skrudd av bildevisning i nettleseren. Tekstene hjelper også Google til å forstå innholdet i bildene.

Tekst bør skrives som tekst så langt det er mulig, og ikke som bilde av tekst.

Når må jeg be om samtykke?

Du kan i utgangspunktet ikke publisere bilder av personer uten å be om samtykke. Imidlertid kan situasjonsbilder offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende for de som er avbildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog, eller hendelser som har allmenn interesse.

Du bør være spesielt aktsom når du tar bilder av barn og unge. Se Datatilsynets veiledning om bilder av barn på nett

For skolene kan en god løsning være å be om et generelt samtykke av alle elevene ved skolestart.

Fotomanér

Bilder som tas for Østfold fylkeskommune skal følge retningslinjene som er gitt i profilmanualen. Les mer om bildebruk i fylkeskommunens grafiske profilhåndbok