Felles innhold som gjenbrukes

Felles artikler som vedlikeholdes sentralt og speiles ut på skolenes nettsider.

Disse kan ikke redigeres av skolen. Innspill til endringer sendes Kristin H Josefsen.

Felles artikler/menypunkt

Plassering

Eksamen (skal ha denne rekkefølge)

1.Hvordan gjennomføres og vurderes eksamen for elever

2.Eksamensreglement

3.Har du behov for tilrettelegging på eksamen

4.Bruk av PC på eksamen

5.Nettbaserte hjelpemidler

6.Har du behov for ny eksamen

Skoledagen –
For deg som er elev

 

Eksamen (skal ha denne rekkefølge)

1.Retningslinjer for planlegging og gjennomføring av eksamen

2.Hvordan gjennomføres og vurderes eksamen

3.Eksamensreglement

4.Veiledninger for faglærer og sensor

5.Nettbaserte hjelpemidler

Skoledagen –
For deg som er eksamensansvarlig

 

 

 

 

 

Klage Eksamen.
Lenke til menypunkt om klage på ostfoldfk.no
Voksenopplæring

Noen skoler har skrevet innhold selv:
-askim

Noen lenker til voksenopplæring hos ostfoldfk.no
- kirkeparken

 

PPT

 1. Kontakt PPT
 2. Hva kan PPT hjelpe deg med
 3. Sakkyndig vurdering
 4. Spesialundervisning

Elevtjenesten

 

 

OT

Oppfølgingstjenesten

Elevtjenesten

Elev, lærling mobbeombud

Elevtjenesten - Skolemiljø og mobbing

Skoleskyss

Søk om skoleskyss. Ligger egen kort artikkel lokalt hos hver skole, som skolene kan redigere. I denne artikkelen ligger det lenker til mer detaljert info hos ostfoldfk.no. Dette er gjort for at skolene skal kunne ha egen kontaktperson. Vedlikeholdes lokalt.

Busstider ordner skolene selv

Skoledagen – Skoleskyss

 

Lover og regler – endre navn til felles?

Skoledagen – Regler og rutiner

Glemt/bytte passord
Flytte til IT hjelp?

For ansatte
Skoledagen – IT systemer/tilganger

English

 1. Upper secondary education (lenke til vilbli.no, ikke begrenset tilgang, ligger hos alle skolene egen)
 2. Free school transportation
 3. Speakers of minority languages
 4. Education for adults

English

Oppslagsverk, ordbøker og ressurssider

 

 

Det lages en ferdig artikkel som bibliotekarene har blitt enige om. Denne oppdateres av bibliotekar på Frederik II vgs.

Stilling ledig – Dette tilbyr vi

 

Om skolen. Tekst og FAQ er kopiert til hver skole. Vedlikeholdes lokalt. 
Stillingsannonser publiseres ut til gjeldende skole fra servicesenteret på fylkeshuset

Personvern og informasjon

 1. Informasjonssikkerhet og personvern
 2. Melde avvik
 3. Personvern og cookies

For ansatte og i footer

 

Mal for en artikkelside om opplæringstilbud

Det er laget forslag til en mal for hvordan presentere et opplæringstilbud.

Denne malen kan du se på Greåker vgs /Opplæringstilbud/Musikk, dans og drama