Eksempel på hvordan skrive forståelige tekster

Eksempel på tekster: Kulturtilskudd fra Østfold fylkeskommune

Slik gjør du det ikke:

Østfold fylkeskommune bidrar til at kunst- og kulturtilbudet er mangfoldig, nyskapende, inkluderende og tilgjengelig for alle. Et viktig mål er at alle barn og unge i Østfold skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser. Gjennom tilskuddsordninger stimulerer og støtter fylkeskommunen kulturlivet.
Kulturetaten har innført elektronisk søknadsskjema for tilskuddsordningene.
Lenke til søknadsskjema.
Søknadsfrister.

Slik kan du gjøre det mer brukervennlig:
Lenke til søknadsskjema.
Søknadsfristene for å få kulturtilskudd er xx.xx.xx
Du kan få tilskudd fra Østfold fylkeskommune hvis du?
Les mer om tilskuddsordningen...

Den første teksten gjenspeiler det som er viktigst for Østfold fylkeskommune:
- Hvordan fylkeskommunen bidrar og at alle barn og unge skal få tilgang til kunst og kultur
- At fylkeskommunen stimulerer og støtter kulturlivet
- At fylkeskommunen har innført elektronisk søknadsskjema.

Den andre teksten gjenspeiler det som er viktigst for brukeren:
- Jeg vil søke kulturtilskudd
- Jeg lurer på når fristen er
- Jeg lurer på hvem som får tilskudd
- Jeg ønsker å lese mer om tilskuddsordningen