Felles artikler som vedlikeholdes sentralt og speiles ut på skolenes nettsider.

Vi leser annerledes på nett enn på papir. Her er noen gode tips når du skriver for nett.

Bilder fanger oppmerksomheten til leseren og kan gi visuelt liv til saken. Bruk kun bilder og illustrasjoner som er relevante i forhold til innholdet og som gir ekstra informasjon til leseren.

Innhold som legges ut på nettsidene skal som hovedregel være i HTML-format med mindre presentasjonen er avhengig av at innholdet er laget i et nedlastbart dokument.