Opplæring og ressurser for god digital samhandling

For at du og dine kollegaer skal kunne arbeide etter prinsippene for god digital samhandling, trenger dere å beherske den digitale verktøykassa og vite hvordan verktøyene kan brukes. 

Her finner du en oversikt over hvilke verktøy og verktøyfunksjoner det er lurt å kjenne til - og som prosjekt god digital samhandling skal hjelpe deg til å få kompetanse og ferdigheter innen. 

Opplæring og ressurser_god samhandling

Kontakt

Anders Langfeldt
E-post
Mobil 905 69 986