Den smarte fylkeskommunen

Nå skal Østfold fylkeskommune bli smartere, jobbe smartere og tilby smartere tjenester. 

Anne Skau - Klikk for stort bildeAnne Skau

Det grønne skiftet og digitalisering

Det grønne skiftet er en av flere omveltninger i samfunnet som stiller store krav til fylkeskommunens omstillingsevne. Et annet eksempel er den stadig økende teknologibruken og digitaliseringen. Samtidig kan denne typen endringer åpne nye muligheter; for eksempel for fylkeskommunens totale ressursutnyttelse, for skolenes arbeidsmetoder, for gjennomføring av klimatiltak, og ikke minst nye næringsmuligheter i østfoldsamfunnet.

Fylkeskommunen står foran store investeringer i videregående skoler, både i Sarpsborg og Fredrikstad. Dette er store prosjekter hvor fylkesrådmannen foreslår at vi kopler klimaarbeidet opp mot digitalisering både i arbeidet med nye skolebygg, men også i forhold til hvordan vi skal drive skolene for framtiden. Byggene i seg selv kan utvikles til gode læringsarenaer, og innovative anskaffelser kan bidra til næringsutvikling i Østfold.

Vi ønsker å forsterke satsingen på digitalisering sammen med alle ledere og ansatte. Videre arbeid må skje i et tett samspill i organisasjonen, på alle plan og i alle fylkeskommunale virksomheter og avdelinger.

Hva skjer nå

  • Lederutviklingsprogram
  • Prosjekt God digital samhandling er i ferd med å rulles ut i organisasjonen
  • Prosess med bygging av nye St. Olav videregående skoler er i gang
  • Planlegging av oppstart for bygging av nye Frederik II videregående skole er i gang

Temadag: Smartere forvaltning i støpeskjeen

Tirsdag 5. september 2017 var hele ledersjiktet i Østfold fylkeskommune samlet for å se hvordan man ikke bare kan bli smartere, men også framstå som det i både ord, gjerning og tjenestetilbud. Det hele er et ledd i en organisasjonsutvikling som skjer fortløpende, og hele tiden. Det er med andre ord ikke noen start- og sluttdato – her er det snakk om måter å tenke på og måter å jobbe på, og de bør for skams skyld ikke spikres.