Bestille IT-utstyr og mobiltelefon

Bestilling av IT-utstyr og mobiltelefoner gjøres av IT på de videregående skolene og IT-seksjonen på fylkeshuset. IT bistår gjerne med råd om valg av utstyr.

Pc til ansatte

Nærmeste leder avgjør om det skal gjenbrukes eller bestilles ny pc til nyansatte. Samtidig bør det vurderes om det er behov for ny skjerm, tastatur eller mus. 

Det kjøpes en standard pc til alle ansatte, unntak godkjennes av seksjonsleder eller virksomhetsleder.

Levetid på pc-er er vanligvis fire år. Utskiftning av standard pc dekkes av IT-seksjonens budsjett. Kostnader for øvrig dekkes av den enkelte virksomhet eller seksjons eget budsjett.

Mobiltelefon

Nærmeste leder avgjør om det er aktuelt med mobiltelefon og hvilken ordning den nyansatte skal ha. Opprettelse av abonnement og bestilling av telefon gjøres av IT-seksjonen etter godkjenning av seksjonsleder eller virksomhetsleder.

Portering av nummer gjøres av IT-seksjonen.

Pc til elever

Alle elever og lærlinger får tildelt pc ved skolestart, det varierer om det er ny eller brukt. Pc'ene lånes ut gratis og de skal ikke betales for.

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å ta med privat pc eller mac.