Rutine ved bestilling av annonser til fellesannonsering

Østfold fylkeskommune praktiserer fellesannonsering jamfør vår annonsestrategi. Det er kommunikasjonsstaben ved sekretariatseksjonen som er ansvarlig for fellesannonsering.

Fellesannonsene blir som hovedregel annonsert i alle fylkets lokalaviser (liten samkjøring). Ved behov kan det også bestilles en utvidet samkjøring.

 • Liten samkjøring (totalt 7 aviser):
  Demokraten, Fredrikstad blad, Halden Arbeiderblad, Moss avis, Sarpsborg Arbeiderblad, Rakkestad avis, Smaalenenes avis.

 • Utvidet samkjøring (totalt 12 aviser):
  I tillegg til ovennevnte aviser vil annonsene også komme ut i disse aviser i tillegg:
  Follo avis, Enebakk avis, Vestby avis, Ås avis og Østlandets blad.

Det vil også være mulig å bestille annonsering i andre aviser, tidsskrifter og nettaviser.

Vi viser for øvrig til Østfold fylkeskommunes annonseavtale med Amedia som du finner i vår avtalekatalog på intranettet eller ved å klikke her!

Bestilling av annonser

Alle annonsebestillinger skal skje ved bruk av vårt elektroniske bestillingsskjema som ligger ute på intranettet. I bestillingsskjemaet setter du inn din annonsetekst, velger hvor du ønsker å annonsere både trykt og digitalt, og dato for når annonsen ønskes kunngjort.

Bestillingen sendes automatisk til sekretariatseksjonen som vil foreta korrekturlesning før behandling. Sekretariatseksjonen videresender annonsetekst for produksjon etter avtalt oppsett og står ansvarlig for at utlysningsteksten er i samsvar med bestillingen. Sekretariatseksjonen kan foreslå endringer i annonsetekst ved behov, endringene skal godkjennes av bestiller før endelig produksjon.

Frister

Det annonseres annenhver uke på fredager. Som hovedregel er det henvisningsannonser med henvisning til fullstendig utlysningstekst på virksomhetens nettside som annonseres.

Alle annonser som er innmeldt innen tirsdag kl. 12.00 uken før annonseuken (minimum en og halv uke før), vil komme med i fellesannonsen, jf. kalenderoversikt over innsendingsfrister og annonseringsdatoer som du også finner på intranettet.

Husk å sette søknadsfrist for ledige stillinger ut i fra når annonsen blir kunngjort.

Innhold i fellesannonsen

 1. Ledige stillinger
  En kortversjon og en fullversjon av annonseteksten sendes fortløpende til sekretariatseksjonen via vårt elektroniske bestillingsskjema for annonsering.

  Med kortversjon mener vi en henvisningsannonse med henvisning til virksomhetens nettside hvor den fullstendige annonsen er publisert.

  Stillinger som annonseres skal være godkjent av HR-seksjonen før de sendes sekretariatseksjonen for annonsering, jamfør vårt ansettelsesreglement.
   
 2. Kunngjøringer
  En kortversjon (henvisningsannonse) av annonseteksten sendes fortløpende til sekretariatseksjonen via vårt elektroniske bestillingsskjema for annonsering.
  Husk henvisning til virksomhetens nettside hvor den fullstendige annonsen er publisert.
   
 3. Hva skjer?
  En kortversjon (henvisningsannonse) sendes fortløpende til sekretariatseksjonen via vårt elektroniske bestillingsskjema for annonsering.
  Husk henvisning til virksomhetens nettside hvor den fullstendige annonsen er publisert.

Avvik

 1. Hasteannonser
  Annonser som ikke rekker avtalt innleveringsfrist; ta kontakt med sekretariatseksjonen for om mulig å få ny frist.
   
 2. Utenom fellesannonsen
  Annonsering utenom ovennevnte dager må begrunnes, og skal godkjennes av sekretariatseksjonen v/sekretariatsjef Anne-Lise Kristoffersen.
  Dette kan være arrangement eller en stillingsannonse som krever spesiell oppmerksomhet, men det er allikevel sekretariatseksjonen som sender annonsen til produksjon.
  Husk å merke e-posten: «ekstraordinært annonsebehov»

Faktura

Annonseringsutgifter belastes sekretariatseksjonens budsjett.