Annonsestrategi for Østfold fylkeskommune

Det er Østfold fylkeskommunes vedtatte kommunikasjonsstrategi, arbeidsgiverstrategi, rekrutteringsstrategi, de vedtatte effektiviseringstiltak, behovet for å framstå med et enhetlig uttrykk og større synlighet som er lagt til grunn for vår annonsestrategi. Med annonsestrategien skal vi være med på å bygge merkevaren Østfold fylkeskommune.

Tydelig og profesjonell annonsør

Østfold fylkeskommune skal framstå som én organisasjon med et felles uttrykk som sikrer riktig bruk av fylkesvåpen, navn og slagord. Fylkeskommunens visuelle profil skal følges i all annonsering på alle flater og kanaler. Egne annonsemaler for annonsering på trykt og digitalt skal brukes.

Felles visuelt uttrykk

Gjennom å være en tydelig og profesjonell annonsør skal vi gi et helhetlig inntrykk utad av Østfold fylkeskommune og samle all annonsering i én felles annonse.  Dette vil også gi et bredt bilde av fylkeskommunens tjenesteområder og kunnskap om vår organisasjon.

Bedre synlighet og sparte kostnader

Fellesannonseringen skal normalt bestå av tre hoveddeler, slik som: ledige stillinger, kunngjøringer og hva skjer? Annonsen vil være dynamisk, tilpasset etter behov og annonseringsflater.

Fleksibel og tredelt annonsering

Større annonser er mer synlige enn små og det er kostnadsbesparende å samle annonsene til én fellesannonse i stedet for mange små. Faste annonsedager gir gjenkjenning og skaper oppmerksomhet, og med en fast fellesannonse til en fast dag i uken eller annen hver uke kan vi skape denne effekten.