Annonsering i aviser og digitale medier 

Østfold fylkeskommune har fellesannonsering. I vår fellesannonse kan virksomhetene annonsere ledige stillinger, kunngjøringer og hva skjer? Det annonseres hver 14. dag på fredager, eventuelt hver uke hvis behov. 
Alle annonser både trykte og digitale flater, skal sendes til kommunikasjonsstaben ved sekretariatseksjonen, som samler inn og sørger for en felles annonse.

Bestilling av annonser

Alle annonsebestillinger skal skje ved bruk av vårt elektroniske bestillingsskjema 

Bestillingen går automatisk til sekretariatseksjonen som vil samle og sende annonsen inn til produksjon.

Frister

Det annonseres annenhver uke på fredager, og alle annonser som er innmeldt innen tirsdag kl. 12.00 uken før annonseuken (minimum en og halv uke før) vil komme med i fellesannonsen.

Innhold

I vår fellesannonse kan virksomhetene annonsere ledige stillinger, kunngjøringer og hva skjer?
Stillinger som annonseres skal være godkjent av HR-seksjonen før de sendes sekretariatseksjonen for annonsering, jamfør vårt ansettelsesreglement. 

Avvik

Hasteannonser som ikke rekker avtalt innleveringsfrist eller annonsering som krever spesiell oppmerksomhet utenom fellesannonsen, skal også sendes sekretariatseksjonen ved fylkesdirektør Anne-Lise Kristoffersen for godkjenning og innsending til produksjon. 

Faktura

Annonseringsutgifter belastes sekretariatseksjonens budsjett.

Har du spørsmål om annonsering kontakt Ann Anthony.
 

Kontakt

Ann Anthony
E-post
Telefon 69 11 76 44
Mobil 404 04 920