Søk folkehelsemidler

Skal du tilrettelegge for eldretrim? Eller kanskje du har et prosjekt som skal sørge for god integrering i ditt lokalmiljø? Da kan regionale folkehelsemidler være støtteordningen for din kommune.

Klikk for stort bildeFoto: Fredrikstad kommune

Her kan du søke om regionale folkehelsemidler

Søknadsfristen er 1. oktober hvert år.

Søknaden sendes på epost til postmottak@ostfoldfk.no

Hva er regionale folkehelsemidler?

Fylkeskommunen har et ansvar for å fremme folkehelsearbeidet, og støtte kommunene sitt folkehelsearbeid. Dette gjøres blant annet gjennom bruk av regionale folkehelsemidler. Østfold fylkeskommune har bevilget 3 millioner kroner årlig til dette formålet. .

Tilskuddsmidlene har vist seg å være en effektiv måte å realisere tiltak som er egnet til å fremme folkehelse og redusere sosiale helseforskjeller.

Retningslinjer

Her finner du retningslinjene for de regionale folkehelsemidlene (PDF, 64 kB) 

Retningslinjene sier at midlene skal brukes til tiltak som bidrar til å øke gjennomføringsgraden i videregående skole, til å bygge en lokal og / eller regional frivillighetskultur, til å utvikle helseoversikter lokalt og regionalt, samt til å styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsefeltet. Fra budsjettåret 2018 Omfatter midlene også tilskudd til parsellhager.

Felles for tiltak er at de skal ivareta mål om å redusere sosial ulikhet i helse

Eksempler på tildelinger

Eksempler på tildelinger fra de siste år som viser bredden i tildelinger, er:

  • Kultursti, Rømskog kommune. Tilrettelegging for trim og ordinær ferdsel i sentrumsnært område.
  • Opplevelseskort, Moss og Råde kommuner. Inkludere barn og unge innen idrett og aktivitet uavhengig av familieinntekt og sosial status.
  • Alvimhaugen barneskole som nærmiljøhus, Sarpsborg kommune. Nærmiljøsatsing med skolen som arena og møteplass.
  • Levekårsundersøkelser, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Forbedre levekår i utsatte soner gjennom kunnskap om lokale forhold og lokale ressurser.
  • Helsefremmende skoler og barnehager, flere kommuner.
  • Robust ungdom i Askim, Askim kommune. Bedre elevers kunnskap om utviklingsforhold i ungdomstiden og om psykisk helse.
  • Folkebibliotek for folkehelse, Eidsberg kommune. Bedre bibliotekets rolle som arena for folkeopplysning, og som arena og møteplass i integreringsarbeidet.

Kontakt

Jan Henrik Thyrhaug
E-post
Telefon 69 11 74 93