Søk på RØRE 6-19-midler

Har din skole et prosjekt som setter elevers matglede, bevegelsesglede og aktive læring i fokus? Da kan du søke om RØRE 6-19-midler. Fjerde utlysningsrunde kommer våren 2019. 

Røre1 - Klikk for stort bilde


Hva er RØRE 6-19?

Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har fått 26 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med helsefremmende skoler i Østfold.

Vi ønsker å RØRE Østfold

  • liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
  • rom for å RØRE seg i alle fag
  • la elevene RØRE i gryta selv
  • engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet
  • og å tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter

Prosjektet handler om at god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn er en viktig forutsetning for læring.

Målgruppe for tilskuddsordningen er elever i Østfold i alderen 6 til 19 år – derav navnet RØRE 6-19. Alle barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler og videregående skoler kan søke.

Mer informasjon om RØRE 6-19 finner du her

 

Søk støtte om RØRE-midler


 

Kontakt

Cathrine Rød Gundersen
E-post
Mobil 909 88 979