Her kan du lese hva skoler har fått støtte til i RØRE-prosjektet

Hurrød skole har bygd en vinterpark  (PDF, 292 kB)med støtte fra RØRE og mye dugnadsinnsats fra foreldre, samt støtte fra Fredrikstad kommune.

Halden kommune har arrangert kostholdskurs for alle ansatte i SFO. (PDF, 454 kB)Kursholder var "fru Timian".

Askim videregående skole har en ernæringsveileder (PDF, 330 kB)i en liten stillingsressurs, knyttet til Elevtjenesten.

Våk skole har bygget, med god hjelp fra FAU, en rullestoltilpasset lavvo i skogen (PDF, 392 kB)utenfor skolen.

Berg skole har gitt både skolen og nærmiljøet et helsefremmende løft. Les her om hvordan de har organisert arbeidet  (PDF, 552 kB) og hva som ble resultatet.

I UT-prosjektet på Tenor skole  (PDF, 406 kB)skal elevene ha fysisk aktiv læring fire skoletimer i uka.