Prosjekt RØRE 6-19

Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har fått 26 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med helsefremmende skoler i Østfold. Fjerde utlysningsrunde i prosjektet blir våren 2019. I tredje runde ble det delt ut 7 117 000 kr. Les hvilke skoler og tiltak som fikk støtte her. (PDF, 96 kB)

skidag 16 096 - Klikk for stort bilde

Hva er RØRE 6-19?
 

Vi ønsker å RØRE Østfold

  • liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
  • rom for å RØRE seg i alle fag
  • la elevene RØRE i gryta selv
  • engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet
  • og å tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter
     

«RØRE 6-19, om bevegelsesglede, matglede og læring» handler om at god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn er en viktig forutsetning for læring.

Prosjektet er for elever i Østfold i alderen 6 til 19 år, og består av fellestiltak og en tilskuddsordning som alle skoler i Østfold kan søke på.

Fysisk aktivitet og bevegelse er nødvendig for å få god helse, og å holde alle funksjoner i kroppen i gang. Fysisk aktiv læring handler om å integrere fysisk aktivitet i undervisningen. Bruk av fysisk aktiv læring kan optimalisere lærerens undervisning og elevens læringsoppnåelse. Nok mat, riktig mat og til riktig tid på døgnet er også nødvendig for god læring. Frokosten setter i gang kroppen, og skolematen holder den i gang resten av skoledagen. Likeens er nok søvn nødvendig for at elever skal få godt utbytte av undervisningen. Norske barn og ungdommer sover mye mindre enn det som er anbefalt for å få god helse og læring.

Målet for prosjekt RØRE er at flest mulig elever i Østfold fullfører hele opplæringsløpet sitt med best mulig resultat.

Mer informasjon om prosjektet finner du her:  

RØRE 6-19 prosjektbeskrivelse, kortversjon (pdf) (PDF, 281 kB) 

Kriterier for helsefremmende grunnskoler (pdf)

Kriterier for helsefremmende videregående skoler (pdf)

Alle skoler som har fått støtte til tiltak i RØRE-prosjektet må levere sluttrapport for tiltaket sitt.

 

Høsten 2018 tilbyr RØRE og Høgskolen i Østfold et 15 studiepoeng kurs om "Interessebasert kroppsøving". Kurset kan søkes av lærere som jobber i grunnskole eller videregående skole i Østfold.

RØRE-prosjektet dekker Høgskolens kostnader for å arrangere kurset, mens studenten selv dekker semesteravgift, litteratur og reise. Det forventes at skolen dekker vikarutgifter.

RØRE 6-19

Kontakt

Elsie Anita Brenne
E-post
Mobil 911 13 613