Prosjekt RØRE 6-19

Vi vil gi elever i Østfold best mulige forutsetninger for læring og gjennom RØRE-prosjektet jobber 100 skoler i Østfold med akkurat dette. 

Skolene har kunnet søke om støtte til spennende og kreative tiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold og/eller søvn og psykisk helse. 

Her kan du se noen eksempler på hva skoler har fått støtte til tidligere.

Klikk for stort bilde

Hva er RØRE 6-19?

RØRE-prosjektet handler om forutsetning for læring. Vi jobber med mer fysisk aktivitet, gode rutiner for mat og måltider i skolen og betydningen av nok søvn. RØRE-ideen er at elever som er i god nok fysisk form, er mette på bra mat, samt uthvilte, lærer mer. Vårt mål er at alle elever skal fullføre hele skoleløpet sitt med best mulig resultat.

Vi ønsker å RØRE Østfold: Vi tror på

  • liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
  • rom for å RØRE seg i alle fag
  • å la elevene RØRE i gryta selv
  • å engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet
  • og å tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter

Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har fått 26 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med helsefremmende skoler i Østfold. I tillegg bidrar Østfold fylkeskommune med midler i prosjektet.


«RØRE 6-19, om bevegelsesglede, matglede og læring», med kortnavnet "RØRE 6-19" handler om at god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn er viktige forutsetninger for læring.

Prosjektet er for grunnskoler og videregående skoler i Østfold, og består av fellestiltak og en tilskuddsordning som alle skoler i Østfold kan søke på.

Fysisk aktivitet og bevegelse er nødvendig for å få god helse, og for at kroppen skal fungere. Fysisk aktiv læring handler om å integrere fysisk aktivitet i undervisningen. Bruk av fysisk aktiv læring kan optimalisere lærerens undervisning og elevens læringsoppnåelse. Nok mat, riktig mat og til riktig tid på døgnet er også nødvendig for god læring. Frokosten setter i gang kroppen, og skolematen holder den i gang resten av skoledagen. Likeens er nok søvn nødvendig for at elever skal få godt utbytte av undervisningen. Norske barn og ungdommer sover mye mindre enn det som er anbefalt for å få god helse og læring.

Midtveis i RØRE-prosjektet ble resultater og erfaringer med arbeidet så langt beskrevet: Prosjektets statusrapport  (PDF, 3 MB)og Kjersti Lien Holte sin evalueringsrapport midtveis   (PDF, 2 MB) 

Vi har nådd RØRE-skole nr 100

Ta kontakt med Cathrine Rød Gundersen, prosjektleder for RØRE, dersom du ønsker at vi skal besøke din skole og fortelle mer om RØRE og arbeidet med helsefremmende skoler.

Klikk for stort bilde

 

 

RØRE 6-19

 

Kontakt

Elsie Anita Brenne
E-post
Mobil 911 13 613