Prosjekt RØRE 6-19

Skoler i Østfold har kunnet søke om støtte til spennende og kreative tiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold og/eller søvn og psykisk helse. Fjerde og siste tildeling i RØRE-prosjektet ble enstemmig vedtatt i styret for Østfoldhelsa 29.5.2019.

Her kan du se noen eksempler på hva skoler har fått støtte til tidligere.

Klikk for stort bilde

Hva er RØRE 6-19?
 

Vi ønsker å RØRE Østfold

  • liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
  • rom for å RØRE seg i alle fag
  • la elevene RØRE i gryta selv
  • engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet
  • og å tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter

​​​​​​​Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har fått 26 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med helsefremmende skoler i Østfold. I tillegg bidrar Østfold fylkeskommune med midler i prosjektet.

Målet for prosjekt RØRE er at flest mulig elever i Østfold fullfører hele opplæringsløpet sitt med best mulig resultat.


«RØRE 6-19, om bevegelsesglede, matglede og læring» handler om at god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn er viktige forutsetninger for læring.

Prosjektet er for grunnskoler og videregående skoler i Østfold, og består av fellestiltak og en tilskuddsordning som alle skoler i Østfold kan søke på.

Fysisk aktivitet og bevegelse er nødvendig for å få god helse, og for at kroppen skal fungere. Fysisk aktiv læring handler om å integrere fysisk aktivitet i undervisningen. Bruk av fysisk aktiv læring kan optimalisere lærerens undervisning og elevens læringsoppnåelse. Nok mat, riktig mat og til riktig tid på døgnet er også nødvendig for god læring. Frokosten setter i gang kroppen, og skolematen holder den i gang resten av skoledagen. Likeens er nok søvn nødvendig for at elever skal få godt utbytte av undervisningen. Norske barn og ungdommer sover mye mindre enn det som er anbefalt for å få god helse og læring.

Midtveis i RØRE-prosjektet ble resultater og erfaringer med arbeidet så langt beskrevet: Prosjektets statusrapport  (PDF, 3 MB)og Kjersti Lien Holte sin evalueringsrapport midtveis   (PDF, 2 MB) 

Ta kontakt med Cathrine Rød Gundersen, prosjektleder for RØRE, dersom du ønsker at vi skal besøke din skole og fortelle mer om RØRE og arbeidet med helsefremmende skoler. Tlf 69 11 70 00.

 

RØRE 6-19

 

Kontakt

Elsie Anita Brenne
E-post
Mobil 911 13 613