Prosjekt RØRE 6-19

Skoler i Østfold kan søke om støtte til spennende og kreative tiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold og/eller søvn og psykisk helse. Fjerde og siste utlysning i RØRE-prosjektet er nå, og søknadsfristen er 2. april 2019.  Skolene søker via eget søknadsskjema. Her finner du retningslinjer for hva man kan søke om. (PDF, 492 kB)

Her kan du se hva skoler har fått støtte til tidligere.

skidag 16 096 - Klikk for stort bilde

Hva er RØRE 6-19?
 

Vi ønsker å RØRE Østfold

  • liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
  • rom for å RØRE seg i alle fag
  • la elevene RØRE i gryta selv
  • engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet
  • og å tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter

​​​​​​​Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har fått 26 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med helsefremmende skoler i Østfold. I tillegg bidrar Østfold fylkeskommune med midler i prosjektet.

Målet for prosjekt RØRE er at flest mulig elever i Østfold fullfører hele opplæringsløpet sitt med best mulig resultat.


«RØRE 6-19, om bevegelsesglede, matglede og læring» handler om at god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn er en viktig forutsetning for læring.

Prosjektet er for elever i Østfold i alderen 6 til 19 år, og består av fellestiltak og en tilskuddsordning som alle skoler i Østfold kan søke på.

Fysisk aktivitet og bevegelse er nødvendig for å få god helse, og å holde alle funksjoner i kroppen i gang. Fysisk aktiv læring handler om å integrere fysisk aktivitet i undervisningen. Bruk av fysisk aktiv læring kan optimalisere lærerens undervisning og elevens læringsoppnåelse. Nok mat, riktig mat og til riktig tid på døgnet er også nødvendig for god læring. Frokosten setter i gang kroppen, og skolematen holder den i gang resten av skoledagen. Likeens er nok søvn nødvendig for at elever skal få godt utbytte av undervisningen. Norske barn og ungdommer sover mye mindre enn det som er anbefalt for å få god helse og læring.

RØRE 6-19 prosjektbeskrivelse, kortversjon (pdf) (PDF, 281 kB) 

Alle skoler som har fått støtte til tiltak i andre tildeling i RØRE-prosjektet må levere sluttrapport for tiltaket sitt, med siste frist 8.1.2019.

Her ligger malen for sluttrapport for tiltak som ble tildelt i andre runde, dvs for kalenderåret 2018 (DOCX, 56 kB)

RØRE 6-19

 

Kontakt

Elsie Anita Brenne
E-post
Mobil 911 13 613