Partnerskapet Østfoldhelsa

For å redusere sosial ulikhet og skape livsglede og mestring i hele Østfold, er partnerskapet Østfoldhelsa viktig.

Østfoldhelsa er et partnerskap som arbeider for å oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold . Partnere er ansvarlige for gjennomføringen av folkehelsearbeidet og har forpliktet seg til å vektlegge det i planer og strategier.

Et fylkeskommunalt sekretariat koordinerer satsningen, fremmer partnerskapets mål og strategier og bistår med rådgivning og gjennomføring av felles tiltak. Gjennom samarbeid får vi gjort mer enn om vi står alene. Partnerne jobber for å nå felles mål ved hjelp av ulik erfaring og virkemidler.

Partnerskapet består av:

  • Alle Østfold-kommunene 
  • Inspiria Science Center
  • Frivilligsentralene 
  • Østfold Idrettskrets
  • Sykehuset Østfold HF
  • Høgskolen i Østfold.

Østfoldhelsa ledes av et styre som består av fire ordførere og tre fylkeskommunale politikere.

Les mer om arbeidet til partnerskapet her