Oss i Østfold 2019 - Befolkningsundersøkelse

Hvordan har du det, og hvordan trives du i lokalmiljøet ditt? Dette har vi spurt om lag 70 000 østfoldinger om i den største folkehelseundersøkelsen gjennomført i Østfold. 

Nå foreligger svarene fra innbyggerne. 

Spørsmålene handler om helse, trivsel og andre forhold som har betydning for folkehelsa. Kommunene skal bruke svarene som utgangspunkt for å gjøre ting bedre for innbyggerne sine. 

Oss i Østfold 2019