Vi har nådd RØRE-skole nummer 100

Seks millioner kroner til liv og RØRE i Østfold-skolene. Her kan du se om din skole har fått midler. 

Klikk for stort bilde

Mange skoler vil være med å jobbe for god folkehelse. I Østfoldhelsas siste tildeling av RØRE-midler fikk skole nummer 100 støtte til sine prosjekter. 

- Det er fantastisk gledelig at så mange skoler har fokus på folkehelsearbeid. 23 nye skoler har meldt seg denne gangen og vi ønsker Grålum ungdomsskole velkommen som RØRE-skole nummer 100, sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp. 

Dette går pengene til

Grålum ungdomsskole får 234 000 kroner til å finansiere en RØRE-ambassadør, utekjøkken og fysisk aktivitetsutstyr. Ekstra gledelig er det også at Sarpsborg kommune nå har fått med alle skolene sine i RØRE-prosjektet. 

Hele 6.171.000 kroner deler Østfoldhelsa ut i siste tildeling av midler for prosjektet «RØRE 6-19». 

 

Pengene går til tiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold, søvn og psykisk helse på skoler i hele Østfold. Prosjektet er igangsatt av Østfoldhelsa og finansiert gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB og Østfold fylkeskommune. 

Det er skoler fra Sarpsborg og Fredrikstad som stikker av med mest penger i denne omgang med hhv 1.734 000 kroner og 1 618 500 kroner til prosjekter på sine skoler. 

Fredrikstad kan også skilte med hele ti nye RØRE-skoler. 

Høy kvalitet på prosjektene

- Det har ikke vært vanskelig å finne gode søknader denne gangen, det vanskelige er å måtte avslå spennende søknader, sier styreleder Torp, som er svært fornøyd med prosjektene i søknadsbunken.  

Klikk for stort bilde

 

 

 

Nye RØRE-skoler er prioritert

I denne runden har nye RØRE-skoler, altså skoler som ikke tidligere har søkt om RØRE-midler, blitt prioritert, samt de skolene som har søkt om å få finansiert RØRE-ambassadører. Ambassadørene er kapasiteter som er kjøpt fri for å bidra til at skolene setter fokus på læring i bevegelse, gode mat- og måltidsrutiner og trivsel på hver enkelt skole.  

I tillegg har RØRE-prosjektet for neste skoleår inngått samarbeid med Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) ved Høgskolen på Vestlandet, Sogndal og det er derfor tilrettelagt for at skoler som har søkt spesielt om tiltak knyttet til fysisk aktiv læring imøtekommes. 

- Fysisk aktiv læring er et bærende element i RØRE-prosjektet og det er viktig å premiere skoler som jobber bra med dett, slår styrelederen fast. 

Så langt har det blitt delt ut 22,7 millioner kroner til tiltak på RØRE-skoler rundt om i hele Østfold. 

- Gjennom RØRE-prosjektet har vi klart å skape oppmerksomhet rundt at god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn og er grunnleggende forutsetninger for læring. Og ikke minst har det blitt mer fysisk aktiv læring i Østfold-skolen. Det er det grunn til å være stolt av, slår styreleder Torp fast. 

Prosjektet går nå inn i siste skoleår og det jobbes med å videreføre arbeidet inn i nye Viken fylkeskommune.  

Du kan lese mer om RØRE-prosjektet her.