Skolen som nærmiljøarena skaper mestring og mening

Velkommen til spennende konferanse i Fredrikstad 20. april 2018. Meld deg på via dette skjemaet. 

3 - Klikk for stort bilde

Østfold vil være best på skolen som nærmiljøarena!

  • Vi vil at lokalsamfunnet skal være stolte av skolen sin
  • Vi vil at skoler og frivillige skal samarbeide
  • Vi vil ha skoler som finner nye måter for å fremme folkehelse, livsmestring og demokrati
  • Vi skal skape inkluderende skoler med landets beste skolemiljø

Barn og unges psykiske helse er en av de store folkehelseutfordringene i Norge. Østfold har større utfordringer enn resten av landet. Skolen som nærmiljøarena innebærer at det legges til rette for økt aktivitet i skolen utenfor skoletida ved å åpne opp og slippe til barn, unge og frivillige fra lokalsamfunnet. Nye og moderne skolebygninger står tomme store deler av døgnet. Målet er at flere skal ha mulighet til å være med på å skape aktiviteter de ønsker å delta i og at aktivitetene er lavterskeltilbud for flere enn de som allerede er veldig aktive. Når barn og unge får gode impulser fra venner og nærmiljø bidrar dette til å fremme livsmestring hos den enkelte.

Hold av dagen og ta turen til Litteraturhuset i Fredrikstad for å få inspirasjon og gode eksempler. Her vil vi vise hvordan skole, kommune og lokalsamfunn kan jobbe med å utvikle skoler som nærmiljøarenaer for å fremme mestring og mening hos barn og unge.

  • Når: 20. april 2018, kl. 9.00-14.00
  • Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

Deltakelse er gratis, men påmelding er nødvendig av hensyn til plass og lunsj.

Konferansen er en del av Østfold fylkeskommunes deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet). Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på å utvikle og spre metoder og tiltak for å styrke barn og ungdoms egne ressurser, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet og hindre utstøting.