Prioriterte folkehelsearbeid i felles budsjett

Folkehelsearbeid ble prioritert i det siste budsjettet for Østfold fylkeskommune, som var et kompromiss mellom alle de politiske partiene. Ikke minst var fylkestinget opptatt av å opprettholde satsingen på å få flere elever til å fullføre og bestå videregående opplæring. 

 

Klikk for stort bilde

Det medførte at arbeidet ble styrket med fem millioner kroner. I dette lå også en million kroner til lærlingeløftet. Samtidig ble fylkesrådmannen utfordret på å fortsette storsatsingen på en bedre psykisk helse gjennom prosjektet «Tankekraft». Her var fylkestinget særlig opptatt av at flere lærere må få kompetanse om metodikken.

Andre viktige endringer som politikerne gjorde i forhold til fylkesrådmannens forslag:

  • Det ble satt av 5 millioner til styrking av skolehelsetjenesten. 
  • Det ble også lagt inn 1,3 millioner kroner til vaksinasjon av smittsom hjernehinnebetennelse for russekullet i 2020.
  • Klima Østfold-prosjektet rundt trygg skolesykling videreføres. Det er ønskelig at man utfordrer sykkelverksteder til å være med å videreføre «rullende sykkelverksted». Ved å etablere pop-up verksteder på de videregående skolene på høst og vår, vil man kunne bidra til å få flere og tryggere sykler på skoleveiene i fylket. 
  • Fylkestinget vedtok i 2017 å avsette midler til tilrettelegging for friluftsliv. Fylkestinget var godt fornøyd med resultatet av disse tiltakene og ønsket å videreføre og sikre dette arbeidet fra og med 2019.
  • Østfold Idrettskrets og partnerskapet «Aktiv på dagtid» skal også i 2019 motta 200.000 kroner fra fylkeskommunen.
  • Mysen videregående skole skal motta 200.000 kroner til en frivillighetskooordinator årlig. Skolen har allerede mottatt 1,4 millioner kroner til å jobbe med skolen som nærmiljøarena over en treårs-periode. Den totale rammen for prosjektet blir dermed i stedet to millioner kroner.