Kommuner og frivillige vil styrke folkehelsa i Østfold

Det blir en flott start på det nye året for 11 kommuner i Østfold. Nå deler Østfoldhelsa og fylkeskommunen ut tre millioner kroner til folkehelsearbeid. Også frivillige krefter mottar støtte. – Vi ser at kommunene stadig blir flinkere i dette arbeidet. Det finnes ikke noen bedre investering enn å forebygge problemer før de oppstår. Folkehelsearbeid gagner både livskvaliteten og samfunnsøkonomien, sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp.

rawpixel-746014-unsplash - Klikk for stort bilde

Et trekk ved årets søknader, er at stadig flere kommuner søker støtter til å skape møteplasser og å lage sosiale nettverk i befolkningen.

– For eksempel så er det mange kommuner som jobber mye mer enn tidligere for å gjøre skoler til nærmiljøarenaer. Dette har en rekke positive konsekvenser. Skolene kan være steder der det er naturlig for innbyggerne og møtes å bli kjent med nye mennesker. Samtidig så kan vi ved å fylle skolene med tilbud på ettermiddag og kveld også gjøre hverdagen lettere for barn som ikke har det så greit hjemme.

Det sier Elin Johanne Tvete, leder av opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune. Hun forteller at de også jobber for å videreutvikle videregående skoler på kveldstid.

– Offentlige bygninger er vår alles, felles eiendom. Vi må legge forholdene til rette for at nærmiljøene og frivillige organisasjoner kan bruke disse, sier hun.

Både Halmstad skole (Rygge), Sandesundveien barneskole (Sarpsborg) og Rakkestad skole får derfor støtte til denne type arbeid i år. Trøgstad og Halden mottar samtidig midler til andre former for møteplasser for barn og ungdom, mens Moss skal jobbe på lignende måter på flere skoler gjennom «Aktivitetskarusellen for alle».

 

Prosjekter som vil motta støtte i 2019:

Kommune

Prosjektnavn

Tilskudd i 2019

Nye Moss kommune

Folkehelsearbeid i «Nye Moss»

100.000

Moss

Aktivitetskarusell for alle

150.000

Moss

Frivilligbank – et samarbeid med Kirkens Bymisjon

85.000

Rygge

Halmstad som nærmiljøhus

300.000

Rygge

Positivt hode med treningsglede som metode

200.000

Våler

Prosjekt Uro

250.000

Råde

Trygg i trafikken, Saltnes barnehage

10.000

Fredrikstad

Livskvalitet i livets siste kapittel

150.000

Fredrikstad

Stjernen aktiv

200.000

Sarpsborg

Matkurs for barn, unge, familier og kvinner

100.000

Sarpsborg kommune

Fargerik brobygging på Sandesundveien barneskole

400.000

Fellessøknad Halden og Sarpsborg kommuner

Bedriftsbowlsserie i Halden og Sarpsborg

95.000

Halden kommune

Ungdomskafé – sosial møteplass for ungdom i sentrum

200.000

Halden kommune

Byhage

100.000

Halden kommune

Utvidelse av Haneparken

20.000

Rakkestad kommune

Tilhørighet og mestring for barn og unge i Rakkestad

300.000

Eidsberg kommune

Fysisk aktivitet i barnehagen – kjenne på egne grenser

150.000

Eidsberg kommune

Kulturkafe

75.000

Trøgstad kommune

Etter skoletid 4. – 7. trinn.

65.000

Marker kommune

 Aktiviteter i skogen

50.000

Totalt

 

3 millioner kroner