Gode resultater for Østfoldhelsa

En evaluering av Østfoldhelsa som offentliggjøres i dag tirsdag 8. januar viser veldig gode resultater. 79 % av de som kjenner best til arbeidet svarer at partnerskapet er vellykket.

Klikk for stort bilde

- Det er nok denne gruppen som har best forutsetninger for å vurdere kvaliteten på arbeidet. Ser vi bare på gjennomsnittet, så er det 56 % som sier at det er vellykket, sier høgskolelektor, Bengt Morten Wenstøb. Han har gjennomført evalueringen på vegne av Høgskolen i Østfold.

Like gledelig er det at så få som 2 % som svarer at Østfoldhelsa er lite vellykket.

Alle kommunene i fylket deltar i Østfoldhelsa, sammen med blant annet Inspiria, frivilligsentralene og Østfold Idrettskrets. Partnerskapet skal bidra til god folkehelse i fylket og ledes av Østfold fylkeskommune

Stor støtte til partnerskap

130 personer har deltatt i spørreundersøkelsen, fra kommuner, fylkeskommunen og øvrige partnere i Østfoldhelsa. Også representanter fra fylkesmannen i Østfold har vært med. En rekke politikere i fylkeskommunen og kommunene har også bidratt.

En stor overvekt av de spurte mener at selve partnerskapet i seg selv er viktig.

- På spørsmålet om betydningen av at folkehelsearbeid organiseres i et regionalt samarbeid som partnerskapet Østfoldhelsa, svarer hele 80 % meget viktig og 17 % middels viktig. Også dette uttrykker stor støtte til dette samarbeidet, mener Wenstøb.

Han peker på at dette også gjenspeiles i spørsmål om hvordan partnerne ivaretar sitt ansvar. Her scorer fylkeskommunen, og sekretariatet for Østfoldhelsa, klart best.

- Dette er motoren i partnerskapet, så når andre partnere er fornøyde med disse så er det ikke unaturlig at de også gir sterk støtte til å organisere folkehelsearbeidet i et partnerskap, sier han.

Styrelederen er fornøyd

Også styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp, gleder seg over evalueringen. Hun fremhever at en stor overvekt av de spurte mener vi har fått en bedre oversikt over helsetilstanden og at engasjementet for folkehelse har økt gjennom Østfoldhelsa.

- De fleste (59 %) sier også at samarbeidstiltak har gitt positive resultater. Ikke en eneste av de 130 deltagerne sier seg uenige i dette, forteller hun.

Hun la særlig merke til at flere respondenter uttrykte bekymring over hva som skal skje med folkehelsesamarbeidet når Østfold fylkeskommune legges ned.

- Det er tydeligvis en uro for at Østfoldhelsa ikke skal finne sin plass i et nytt fylke. Dette kan ikke bli besluttet før et nytt fylkesting er på plass, men skal vi lytte til denne evalueringen så er det ønske om å fortsette folkehelsesatsingen i Østfold, sier Torp.

Svært positiv utvikling fra 2010 til 2018

Når man sammenligner resultatene i evalueringen fra 2010 med den i 2018, så ser man en svært positiv utvikling – det til tross for at også evalueringen for åtte år siden ble regnet som veldig vellykket. Dette viser seg blant annet på spørsmål om hvordan respondentene vurderer betydningen av at folkehelsearbeid organiseres i et regionalt samarbeide som partnerskapet Østfoldhelsa.

 

2010

2018

Meget viktig

50 %

80 %

Middels viktig

10 %

17 %

Lite viktig

20 %

1 %

Ingen mening

20 %

2 %

Tabell: Hvordan vurderer du betydningen av at folkehelsearbeid organiseres i et regionalt samarbeide som partnerskapet Østfoldhelsa?

 

Les enda flere detaljer om evalueringen på hjemmesidene til Østfoldhelsa