Generasjon prestasjon avløses?

Nasjonale tall tilsier at skikkelighetstrenden som har preget ungdomsgenerasjonene de siste årene på noen områder har stoppet opp. Nye analyser fra Østfold tyder på at dette også kan gjelde for vårt eget fylke.

Klikk for stort bilde

Det er ferske tall fra Ungdata-undersøkelsen på videregående skoler i Østfold som har gjort det mulig å sammenligne Østfolds situasjon med de nasjonale tallene. 

– De nasjonale tallene har mulighet til å sammenligne fra et år til et annet. Det kan vi ikke ennå gjøre i Østfold, siden det er først nå vi har gjennomført denne undersøkelsen på alle våre videregående skoler. Imidlertid så ser vi at Østfold-tallene i stor grad samsvarer med de nasjonale tallene. Derfor er det stor grunn til å tro at dette trendbruddet også gjelder for vårt fylke. Det sier Elin Tvete, leder av opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune.

Bruker mindre tid på lekser
Det betyr at med all sannsynlighet er det også færre Østfold-elever som bruker mye tid på lekser, færre som sikter mot høyere utdanning og færre som aldri tror de vil bli arbeidsledige. Det er trolig også en liten økning i andelen ungdom som driver med lovbrudd. 

Det er for tidlig å konkludere med om dette trendbruddet er tilfeldig eller om det er begynnelsen på en mer varig endring. 6473 elever i de videregående skolene i Østfold er med i datagrunnlaget. 

Storsatsing skal håndtere psykiske helseplager 
Selv om de fleste trives og er godt fornøyde, er det mange som opplever bekymringer i hverdagen. Særlig er det mange jenter som opplever skolen som stressende. Et viktig funn fra undersøkelsen er at omfanget av psykiske helseplager fortsetter å øke nasjonalt – og det ser også ut til at tilsvarende gjelder for Østfold. Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter. 

– Nå håper vi at fylkeskommunens storsatsing på å bedre videregående elevers psykiske helse kan gjøre noe med dette. Her skal vi trene ungdommen i å mestre de utfordringer de møter i hverdagen og håndtere stress og følelser. Arbeidet starter for fullt i disse dager, og det har vakt nasjonal interesse, sier Tvete. 

Ungdata viser store sosiale ulikheter i Østfold 
Noe av det mest alvorlige i undersøkelsen, er at Østfold-ungdom som kommer fra familier med dårlig råd systematisk scorer dårlig på de fleste spørsmålene. Nesten hver tiende elev som er med sier at de har dårlig råd hele tiden, eller nesten hele tiden de siste to årene. 

– Blant disse elevene så ser vi at bare 40 prosent spiser frokost hver dag. Ser vi på de som kommer fra familiene med best råd er det tilvarende tallet 60 prosent. Også på spørsmål om eleven er fornøyde med tilbudet av idrettsanlegg ser vi at cirka dobbelt så mange av elevene med god råd oppgir at de er tilfredse, sier hun.

I Ungdata-undersøkelsen har ungdommene blitt spurt om de er medlem eller tidligere har vært medlem av en organisasjon, en klubb, et lag eller en forening etter fylte ti år. I Østfold oppgir 58 prosent i gruppen med dårligst råd at de er med i en organisasjon, en klubb, et lag eller en forening nå, mens blant gruppen med dårligst råd er andelen 31,5 prosent. Det tilsvarende tallet for Akershus er her 40 prosent.

– Like alarmerende er det at i gruppen som har dårligst råd, så har hver fjerde elev aldri vært med i en frivillig organisasjon. Dette er en utrolig viktig arena hvor ungdommen lærer seg sosial kompetanse og andre ferdigheter de behøver resten av livet. At mange barn og unge sannsynligvis ufrivillig utestenges fra disse arenaene handler også om at foreldene ikke har råd til å betale kontingenter og utstyr. Det er utrolig trist at de opplever utenforskap i en så sårbar alder, sier Tvete.

Les mer om store kjønnsforskjeller i Halden og Sarpsborg på Østfoldhelsas hjemmesider