En Akropark i 100

Ikke en gang en måned er gått siden Glemmen videregående skole åpnet et av de flotteste nærmiljøanleggene som finnes på norske videregående skoler. Likevel har de allerede rundet 100 unge som er innmeldt som deltagere. Vi har tatt pulsen på Glemmen og undersøkt hvordan de første ukene har gått.

Gutt hopper over hinder - Klikk for stort bilde

Ayaz Al-Hesso er ansiktet ungdommen som dukker opp på Akroparken først møter. Han er på plass mandager til torsdager fra 16.30 til 21.00, og har blitt en svært viktig miljøfaktor. Han er godt likt og respektert og bidrar sterkt til et trygt og godt miljø. Han lar ikke noen få innpass uten først en 15 minutters samtale hvor han forklarer hvilke forventninger han stiller.

Ayaz Al-Hesso - Klikk for stort bildeAyaz Al-Hesso Espen Gresvik Schei

Dere startet Akroparken i høstferien, da det ikke var elever her. Skapte det noen utfordringer?

  • Det var jo et poeng å åpne i høstferien, for Akroparken skal ikke minst ha tilbud til ungdom som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. I høstferien er det som regel lite å finne på for de fleste. Vi hadde derfor fem dager med fulle kurs i parkour, dans og cosplay, samt at aktiviteter som «Just Dance» og «Smash» også var godt besøkt, sier Ayaz.

Hvis du skal trekke frem en ting som har vist seg spesielt populært, hva vil du velge?

  • Helgen etter høstferien arrangerte vi et helgekurs i luftakrobatikk, og dette ble overfylt. For å imøtekomme etterspørselen vil vi sette opp flere slike før jul, så her har vi tydeligvis truffet en nerve.

Dette passer kanskje først og fremst for guttene?

  • Faktisk ser vi at flere og flere jenter blir med. Det samme gjelder for parkour, men her legger vi også vekt på egne kurs for jentene. Samtidig har vi tilbud av typen cosplay, hvor det jevnlig sys kostymer i makerspace-rommet.  Vi samarbeider også med en profesjonell danser fra Fredrikstad, Live Skullerud, som så langt har drevet opplæring i improvisasjon / floorwork. Dette gjennomfører vi fast hver onsdag.

Kommer alle aldersgrupper?

  • Så langt er tilsiget størst for de som er rundt 15 år, men hele aldersspennet fra 13-25 er tilstede. Vi øker med en to-tre hver dag. At vi har denne aldersblandingen gjør faktisk det sosiale miljøet enda bedre.

Blir anlegget både inne og ute brukt?

  • Den nye parkour-riggen ute er svært godt besøkt. Den brukes langt utover kveldene hver dag, og vi ser behovet for bedre belysning. I tillegg brukes anlegget i friminutter, noe som er veldig morsomt. Det er nok litt unikt på videregående skoler at du får ungdommene til å holde på med slikt mellom timene.

Hva med fremtiden? Kommer det flere spennende nyheter?

  • Vi har nettopp bestilt en topp moderne laserkutter fra USA, som skal brukes av cosplayerne i makerspace. Vi håper denne er på plass før jul. Ellers så prioriterer vi å få gjennomført sikkerhetskurset for de frivillige veilederne slik at vi også offisielt kan holde åpent i helgene. Det er viktig for å forebygge at ungdom skader seg i noen av apparatene våre. Vi håper å få det på plass i løpet av noen få uker.

Ayaz får snart selskap av broren sin. Han er en høyt utdannet flyktning fra Syria, som nå bygger seg et nytt liv i Fredrikstad. Det vil styrke kapasiteten til Akroparken ytterligere.

Hvilken rolle får så han?

  • Han vil avlaste meg og hjelpe til med å følge opp de mange ungdommene. I tillegg skal han utvikle et inkluderingstilbud til flyktninger i alderen 13-25 år. Prosjektet er fortsatt under utvikling, men vi håper å kunne fortelle mer i løpet av noen måneder.

Et arbeid på ungdoms egne premisser

Broren heter Azad Al-Hesso og skal dessuten ha hovedansvaret for leksehjelp, samt å bidra i utviklingen av biblioteket som kreativ nærmiljøarena i og etter skoletid. Han vil også forbedre de administrative rutinene i Akroparken og bistå Foreningen RÅ. Det er en frivillig organisasjon som drives av ungdommen selv, og som blant annet arbeider for at det som skjer på nærmiljøarenaen skal foregå på deres premisser.

  • At vi har fått med oss to så ressurssterke brødre er en stor styrke. Inntil videre går de på korttidskontrakter i samarbeid med NAV, men håpet er å finne en løsning der vi en dag kan få en fast ansatt «supervisor». Over tid blir det vanskelig å drive et så stort tilbud uten mer forutsigbare stillingsressurser. Det sier Espen Gresvik Schei, som er personal- og skolemiljøleder på Glemmen og en viktig arkitekt bak Glemmen-satsingen.

Han er overbevist om at ressursene som så langt er brukt er en god investering.

  • Jeg tror tiden vil vise at dette er en arena for læring som også bidrar til bedre skoleresultater. Det kommer også til å forebygge ensomhet og kriminalitet, og det vil bidra til at ungdom får økt selvtillit. Vent å se. Samtidig er det en berikelse for nærmiljøet her i Fredrikstad. For meg er det en gåte at vi ikke bruker mer penger på denne type arbeid. Vi må investere i ungdommen for at de ikke skal falle utenfor, sier han.

Vi kan dermed konkludere med at nærmiljøarbeidet på Glemmen fortsatt er under utvikling, men at starten har vært mer enn lovende. At de har et nært samarbeid med Hanco-kafeen som ligger en ørliten spasertur unna, gjør ikke satsingen mindre spennende.

Vi ønsker skolen, elevene, nærmiljøet og Foreningen RÅ lykke til videre.

Har du ikke lest kronikken til Espen Gresvik Schei og Rune Kreutz? Klikk her for å forstå ideologien bak det spennende nærmiljøarbeidet.

Se videoen fra åpningen her.

Tekst: Knut Johan Rognlien, Folkehelseseksjonen
Foto: Espen Gresvik Schei, Glemmen vgs