Seks millioner kroner til liv og RØRE i Østfold-skolene. Her kan du se om din skole har fått midler. 

Fylkesordfører Ole Haabeth og turgåere i samtale rundt bålet

Det vil fylkesordfører Ole Haabeth ha svar på. I disse dager sender han ut den største folkehelseundersøkelsen som noen gang er utført i Østfold.

Arkivfoto

En evaluering av Østfoldhelsa som offentliggjøres i dag tirsdag 8. januar viser veldig gode resultater. 79 % av de som kjenner best til arbeidet svarer at partnerskapet er vellykket.

Folkehelsearbeid ble prioritert i det siste budsjettet for Østfold fylkeskommune, som var et kompromiss mellom alle de politiske partiene. Ikke minst var fylkestinget opptatt av å opprettholde satsingen på å få flere elever til å fullføre og bestå videregående opplæring. 

 

Det blir en flott start på det nye året for 11 kommuner i Østfold. Nå deler Østfoldhelsa og fylkeskommunen ut tre millioner kroner til folkehelsearbeid. Også frivillige krefter mottar støtte. – Vi ser at kommunene stadig blir flinkere i dette arbeidet. Det finnes ikke noen bedre investering enn å forebygge problemer før de oppstår. Folkehelsearbeid gagner både livskvaliteten og samfunnsøkonomien, sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp.

Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen og Region Nord-Jylland har bedt om at Nordisk råd involverer Nordisk ministerråd i å vurdere om det bør igangsettes en nordisk konferanserekke om folkehelse og utdanning (se vår forespørsel vedr deputasjon i denne linken (PDF, 186 kB)). Anmodningen blir nå tatt til følge. Det ble klart i en rundbordsamtale på Stortinget på fredag 7. desember, der parlamentarikere fra alle nordiske land var inviterte til å delta

På selve frivillighetens dag, sørget fylkestinget for en stor frivillighetssatsing. Inspiria mottar nå 1,5 millioner kroner til satsingen ungrØst.

Gutt hopper over hinder

Ikke en gang en måned er gått siden Glemmen videregående skole åpnet et av de flotteste nærmiljøanleggene som finnes på norske videregående skoler. Likevel har de allerede rundet 100 unge som er innmeldt som deltagere. Vi har tatt pulsen på Glemmen og undersøkt hvordan de første ukene har gått.

To små gutter ved skolepulten

Et nybrottsarbeid i regi av Østfoldhelsa og Ungt Entreprenørskap i Østfold blir i disse dager rullet ut i hele landet. 9.000 elever på fjerde og femte trinn vil nå bli lært opp i hva det vil bety å være en god borger for lokalsamfunnet. – Dette er en anerkjennelse til folkehelsearbeidet og entreprenørskapsarbeidet i Østfold, stråler styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp og prosjektleder i Ungt Entreprenørskap, Irene Bergsland.

Nasjonale tall tilsier at skikkelighetstrenden som har preget ungdomsgenerasjonene de siste årene på noen områder har stoppet opp. Nye analyser fra Østfold tyder på at dette også kan gjelde for vårt eget fylke.