GLADE: Elin Tvete, Geir Endregard og Inger Christin Torp

På selve frivillighetens dag, sørget fylkestinget for en stor frivillighetssatsing. Inspiria mottar nå 1,5 millioner kroner til satsingen ungrØst.

Akropark_gap1

Ikke en gang en måned er gått siden Glemmen videregående skole åpnet et av de flotteste nærmiljøanleggene som finnes på norske videregående skoler. Likevel har de allerede rundet 100 unge som er innmeldt som deltagere. Vi har tatt pulsen på Glemmen og undersøkt hvordan de første ukene har gått.

Ostfoldhelsa

Et nybrottsarbeid i regi av Østfoldhelsa og Ungt Entreprenørskap i Østfold blir i disse dager rullet ut i hele landet. 9.000 elever på fjerde og femte trinn vil nå bli lært opp i hva det vil bety å være en god borger for lokalsamfunnet. – Dette er en anerkjennelse til folkehelsearbeidet og entreprenørskapsarbeidet i Østfold, stråler styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp og prosjektleder i Ungt Entreprenørskap, Irene Bergsland.

jente_ungdata_WEB

Nasjonale tall tilsier at skikkelighetstrenden som har preget ungdomsgenerasjonene de siste årene på noen områder har stoppet opp. Nye analyser fra Østfold tyder på at dette også kan gjelde for vårt eget fylke.

Foto: unsplash

Fylkestinget har vedtatt nytt regelverk for utlån og utleie av fylkeskommunal eiendom. I tillegg til å sikre en enhetlig praksis for utlån og utleie, skal det nye regelverket bidra til å ivareta behovene og de politiske målsettingene som er satt for utstrakt bruk av skolene som nærmiljøanlegg og som samlingspunkt for elevene også etter ordinær skoletid.  ​​​​​​​

 

 

will-o-253882-unsplash

Til sammen 12 rådmenn, og en rekke kommunale ledere, tar del på kompetanseoppbygging om samfunnsfloker på et to dagers seminar i september. – Dette er et konkret eksempel på at vi har begynt å jobbe for å følge opp fylkesplanen for Østfold som nå er vedtatt, sier fylkesrådmann Anne Skau.

vaksine

Neste skoleårs andreklassinger på videregående får sannsynligvis gratis vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Røre1

Frisbeeløype, utekjøkken og uteskole er bare noen av de mange flotte tiltakene som i dag fikk penger av Østfoldhelsa. Hele syv millioner kroner fra prosjekt RØRE ble fordelt til Østfold-skoler, som ønsker å være med å fremme folkehelse.

 

Østfold er blitt flinkere til å søke penger til idrettsanlegg, og det gir avkastning. Nå har regjeringen fordelt nær 64 millioner kroner som skal gi lek og idrettsglede i Østfold i årene som kommer.

Mental helse

Skolene i Østfold vil bidra til at unges psykiske helse blir bedre. Denne våren legges grunnlaget for en undervisning som blir historisk.