Mestring og mening

Barn og unges psykiske helse er en av de store folkehelseutfordringene i Norge. Østfold har større utfordringer enn resten av landet. Østfold er et av fem fylker som er valgt ut for å delta i den nasjonale satsingen på å fremme god psykisk helse for barn og unge. Til sammen er det planlagt å dele ut totalt 35 millioner kroner i Østfold fordelt på fem år.

Klikk for stort bilde

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing som Helse- og omsorgsdepartementet har etablert i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund,for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.

I Østfold ønsker vi blant annet å satse på tiltak som øker robustheten og motstandskraften slik at flere barn og unge opplever mestring, mening og tilhørighet.

Dette er tiltakene

Tiltakene som ble valgt ut til å delta i Mestring og mening i Østfold fra og med 2017 er: 

Mestring og mening

 

 

Du finner også mer informasjon om programmet på ostfoldhelsa.no