Hva er folkehelse?

Vår viktigste oppgave er å legge til rette for god livskvalitet for alle i Østfold.

" " - Klikk for stort bildeFoto: Istock Istock

Har du tenkt over at god helse kan være ulikt fordelt? Hvordan du bor og lever og hva slags utdanning du har, har stor betydning for helsa di. Mange har det godt i Østfold, men ikke alle.

Østfold fylkeskommunes folkehelsearbeid skal bidra til å gi god helse og livskvalitet til hele befolkningen. Vi ønsker å utjevne sosial ulikhet. Barn og unge er en spesielt viktig målgruppe. 

Folkehelsearbeid handler om å skape gode miljøer som fremmer befolkningenes helse, trivsel og livskvalitet. Det handler om å ha et hjem du trives i, muligheten til å få en utdanning, ha en jobb å gå til. Det handler om å føle at du hører til et sted, har et sosialt nettverk og at du mestrer livets opp- og nedturer. Oppvekstsvilkår, utdanning, inntekt, bolig arbeid, arbeidsmiljø og sosial støtte har derfor betydning for befolkningens helse generelt og for ulikhet i helse.

Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene etter folkehelseloven.

Her er lenke til folkehelseloven

Det brede folkehelsearbeidet krever innsats fra alle fagområder og nivåer.

Våre oppgaver:

  • Være pådriver for, og samordne, folkehelsearbeidet i fylket
  • Presentere oversikt og analyse av helsesituasjonen og påvirkningsfaktorer
  • Formidle og stimulere til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak
  • Fremme folkehelse innen fylkeskommunens egne ansvarsområder
  • Veilede kommuner og andre partnere i folkehelsearbeid

Kontakt

Anni Skipstein
E-post
Telefon 69 11 74 32
Mobil 990 32 524