Helsefremmende skoler

Ønsker du å styrke elevenes og personalets fysiske og psykiske helse på din skole? Søk om å bli en helsefremmende skole.

 

Med helsefremmende skoler forstår Østfold fylkeskommune skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Helsefremmende skoler jobber med grunnleggende forutsetninger for læring, som at eleven må være uthvilt, mett og i god nok fysisk form for å kunne nyttegjøre seg skoledagens små og store gleder og utfordringer. 

 

En helsefremmende skole har fokus på

 

 

 

Skoler som ønsker å jobbe for å bli helsefremmende skole oppfordres til å bruke god tid på arbeidet med å kvalifisere seg, gjerne to år. Det er viktig at helsefremmende arbeidsmåter er godt forankret hos alle i personalet.

Det er vedtatt ett sett med kriterier for helsefremmende grunnskoler (PDF, 11 MB), og ett sett med kriterier for helsefremmende videregående skoler. (PDF, 9 MB)

Hvem kan søke? 
Alle skoler i Østfold kan søke om å bli godkjent som en helsefremmende skole.

Hvordan søker du? 
Grunnskoler som vil søke om godkjenning som helsefremmende skole skal benytte dette skjemaet.

Videregående skoler som vil søke om godkjenning må ta kontakt med folkehelseseksjonen.

I søknaden må skolen dokumentere hvordan dere oppfyller de ulike kriteriene. Legg gjerne ved vedlegg som viser hvordan det helsefremmende arbeidet er forankret på skolen. 80 % av kriteriene må oppfylles for å kunne bli godkjent som en helsefremmende skole.

Østfold fylkeskommune kan bidra med veiledning i arbeidet med å skrive søknaden.
Kontakt Elsie Brenne på tlf 69 11 70 00 eller på e-post til elsbre1@ostfoldfk.no. 

Det er styret for Østfoldhelsa som godkjenner nye helsefremmende skoler.

 

Inspirasjon
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har mange gode tips og ideer til helsefremmende skoler, og presenterer også ny kunnskap om disse temaene.

I vårt Idehefte om bevegelsesglede og matglede  (PDF, 4 MB)kan du finne mye inspirasjon til arbeid i skole og SFO.

Følg gjerne arbeidet med helsefremmende skoler i Østfold på Facebook.

Kontakt

Elsie Anita Brenne
E-post
Mobil 911 13 613