Helsefremmende barnehager

Ønsker du å styrke barnas fysiske og psykiske helse i din barnehage? Da kan du søke om å bli en helsefremmende barnehage. 

Med helsefremmende barnehager forstår Østfold fylkeskommune barnehager som styrker barnas fysiske og psykiske helse gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i barnehagen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Helsefremmende barnehager bidrar til utjevning av sosial ulikhet mellom grupper i befolkningen.

God helse og livskvalitet er en forutsetning for barns utvikling, læring og mestring. Barnehagen er en viktig arena for å støtte og styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge god helse hos barn.

Eget nettverk
Østfold fylkeskommune og partnerskapet Østfoldhelsa har etablert et nettverk for helsefremmende barnehager. Nettverkets formål er å bidra til trivsel og mestring for barn og unge, godt læringsutbytte og til at elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet ved å skape forutsetning for læring gjennom helsefremmende arbeid.

Per juni 2017 er det 43 barnehager som er med i nettverket. 12 av disse er godkjente som helsefremmende barnehager: Aremark barnehage, Prestenga barnehage i Askim, Symra barnehage i Eidsberg, Brekkerød barnehage i Halden, Mattisgården, Støtvigenga og Ekholt barnehager i Rygge, Halmstad og Saltnes barnehager i Råde, Tubus og Tveterhytta barnehager i Sarpsborg og Skjønhaug barnehage i Trøgstad.

Nettverket møtes en til to ganger i halvåret, og det tilbys også kurs og seminarer for medlemmene i nettverket. Alle barnehager i Østfold er hjertelig velkomne til å delta i nettverket.

Søk om å bli en helsefremmende barnehage

 

I vårt Idehefte om bevegelsesglede og matglede (PDF, 4 MB)kan du finne mye inspirasjon til arbeid i barnehagen.

Følg gjerne arbeidet vårt med helsefremmende barnehager på facebook.

Kontakt

Ylva Karine Lohne
E-post
Mobil 412 40 284