Skolehelsetjenesten

Trenger du hjelp fra helsesøster og skolepsykolog? Du finner skolehelsetjenesten i elevtjenesten, rett ved siden av kantina.

Skolehelsetjenesten består av helsesøster og skolepsykolog, og har som formål å fremme god helse blant elevene. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysninger i klassen.

Hos helsetjenesten kan du få hjelp med:

  • trivsel på skolen, hjemme og/eller med venner
  • seksualitet og prevensjon
  • spørsmål om kropp og kosthold
  • bekymringer/psykiske vansker
  • rusproblematikk

Helsesøster orienterer om skolehelsetjenesten til alle VG1 klasser ved skolestart om høsten.

Skolehelsetjenesten består av:

  • Helsesøster: Miriam Englund
  • Psykolog: Nga Thi Lam (er på skolen på tirsdager). Kontakt med skolepsykolog skal gå via helsesøster.