Nybygg ved Askim videregående skole

Askim videregående skole skal få et nybygg som erstatning for bygg B, C og D som skal rives. Byggestart er satt til tredje kvartal 2020 med cirka to års byggetid.

Flyfoto av Askim videregående skole - Klikk for stort bilde Arne Glomdal

Nybygget skal ha plass til at dagens TIP-funksjoner (teknikk og industriell produksjon) ved Askim og Mysen videregående skoler, kan samles i Askim.  I tillegg skal nybygget ha plass til utdanningsprogrammene elektro og helse- og oppvekst samt oppfølgingstjenesten, alternativ arena, drift og lærerarbeidsplasser.

Nybygg tas i bruk i 2022, mens riving og uteanlegg sluttføres i løpet av 2023.

Andre byggetrinn starter med riving av bygg B, bygg C og bygg D, deretter sluttføres uteanleggene. Hvis alt går etter planen, skal Askim videregående skole være ferdig utbygd i andre kvartal 2023. Skolen har da oppgradert store deler av bygningsmassen og utearealet mellom skolebyggene blir tilpasset uten parkering.

Om nybygg på Askim vgs

 

Kontakt

Asbjørn Olav Løvholen
E-post
Mobil 913 63 691
Kim Bomstad
Rådgiver
E-post
Mobil 950 10 303
Sigmund Sørhus
E-post