Juryens begrunnelse

Juryen har etter en gjennomgang av de punkter som er satt opp som bedømmelseskriterier i konkurranseprogrammet kommet frem til at prosjektet «Campus» er det beste prosjektet og som samlet svarer best på oppgaven. 
Klikk for stort bildePlan- og designskisser over nye Frederik II vgs og Arena Fredrikstad, forslag Campus Plan- og designskisse   
 

Juryen mener at forslagstiller har vist en situasjonsplan som er enkel og tilforlatelig i sin oppbygging med de 3 separate byggene plassert med innganger rundt et felles stort torg. Utetorget /Campus kan ta imot den store tilstrømning av publikum på kveldstid og mange elever på dagtid. Det felles inngangstorget gir en mulighet til å benytte alle bygningene sammen ved store anledninger.  De har samtidig som den eneste vist en interngate øst vest som gir en fin oversikt i anlegget og en gjennomgang til Sagparken.  Oversiktlighet er et stikkord for vinnerforslaget.

Planløsningen på skolen er innovativ og er vurdert som den beste med gode dagslysforhold og en stor grad av fleksible arealer innvendig.  Idrettshallen har fått god kritikk for atkomstsituasjon og fasaden mot Parkgaten og Dokkaveien. Skolebygget er i utgangspunktet et rektangulært volum, som graves ut i forskjellig retninger og ulikt omfang vertikalt. Dette gir en spennende og dynamisk form som også bidrar til øket inntak av dagslys. Fasadene består av glass og perforerte fasadelameller som resulterer i et lekende og lett uttrykk. Takterrasser i forskjellige plan bidrar til en spennende form og godt tilskudd til utearealet.

Fredrikstad by skal bygge en ny hjemmearena for byens Ishockeylag «Stjernen» - Arena Fredrikstad. Det som er spesielt i denne konkurransen er at alle de tre bygningene som denne konkurransen omfatter (skole, idrettshall, ishall) er bygninger som skal romme mange brukere / publikum / tilskuere, og dette gjelder spesielt for Arenaen, som skal legges til rette for en kapasitet på over 3.000 tilskuere. Dette krever at det legges spesiell vekt på tilstrekkelig romslighet og kapasitet i inngangspartiene for bygningene.  Her mener juryen at Campus svarer svært godt på oppgaven med det store felles torget som både skolen idrettshallen og særlig arenaen vil ha glede av.

Ishallen har fått et arkitektonisk uttrykk som ivaretar stedshistorien på Værste, samtidig som den i sin form og utrykk med bruk av glassfasader i utadrettede funksjoner, gir et moderne tilsnitt til den nye bydelen. Bygget harmoniserer godt med de andre byggene og har fått en signalplassering ut mot elven, med enkel adkomst fra flere retninger. Bygget dekker de fleste behov og funksjoner og viser samlet et gjennomarbeidet konsept med god forståelse for moderne ishaller, men det vil være behov for å optimalisere både logistikkflyt, romplan og funksjoner i neste fase.

Idrettshallen har også en rektangulær form og strammere enn skolen. Grepet med å heve basishallen og tillate åpninger i volumet mot Parkgata, gjør at bygningen henvender seg til gata og unngår å bli introvert. Plassering og eksponering av buldrevegg og klatrehall i dette området virker overbevisende i fremstillingen. Juryen vil fremheve løsningen på denne.

 

Prosjektet har først og fremst blitt fremhevet på tema velfungerende bygg og arkitektur og tilpasning.  Beskrivelse av smarte og fremtidsrettede bygg og klima og miljø har ikke forslaget fått like bra juryering.  Det ligger blant de laveste i pris og lave driftskostnader fordi det har lave arealer og kompakte løsninger, og har også fått god kritikk for prosjektets gjennomførbarhet.  De tre prosjektene kan deles opp og gjennomføres hver for seg og er ikke avhengig av hverandre.  Byggene er også enkle i oppbygging og har stor gjennomførbarhet.

Prosjektet Campus er av juryen valgt som vinner av konkurransen.