Bygging av nye Frederik II videregående skole

Østfold fylkeskommune skal bygge en ny Frederik II vgs for cirka 1500 elever og en stor idrettshall. Nye Frederik II vgs skal bygges på Værste-området på Kråkerøy i Fredrikstad. Like over Værste-brua, bak bygget som heter K60. På samme området planlegger Fredrikstad kommune å bygge en ny ishall med to isflater, Arena Fredrikstad, som skal erstatte Stjernehallen og fungere som byens storstue.

Det planlegges byggestart i 2021 og åpning av skolen i 2023.

Den nye skolen vil bestå av de utdanningsprogrammene som er på dagens Frederik II vgs i tillegg til restaurant- og matfag og helse- og oppvekstfag fra Glemmen vgs. Den skal også inneholde en avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklig ungdom

Plan- og designkonkurranse

Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune har invitert til plan- og designkonkurranse for ny videregående skole, idrettshall og ishall (Arena Fredrikstad). Frist for innlevering av prekvalifiseringssøknad fra arkitektgrupper er i slutten av januar.

I samme periode ble også elevene på Frederik II og Glemmen vgs oppfordet til å komme med innspill til hvordan utearealene på den nye skolen skal se ut. 

- I mars vil selve plan- og designkonkurransen starte med de fem til sju arkitektgruppene som da er blitt prekvalifisert til å delta i konkurransen. Før sommeren vil forslagene fra arkitektgruppene foreligge, og det vil bli kåret en vinner rett over sommeren. Vinnerforslagene fra elevene vil også bli sendt til arkitektgruppene som blir prekvalifisert, forteller prosjektansvarlig i Østfold fylkeskommune, Christian Bromander.

Her skal det bygges

Du kan se området det skal bygges på her på Google maps

Google kart over tomt til nye Fredrik II vgs Google maps