Melde behov for nybygg, vedlikehold, oppgraderinger og reparasjoner

Sakstype Kommunikasjonskanal Beslutningsmyndighet

Investeringsbehov
Nybygg, større ombygginger, rehabilitering

Ephorte
I følge rundskriv eller invitasjon i forbindelse med SBP, økonomiplan eller årsbudsjett

Fylkestinget


 

Funksjonsendringer
Rom som endrer bruksformål. Mindre bygningsmessige endringer

 
Ephorte
Meldes til Opplæringsavdelingen ved Jens Nicolaisen.
Bruk Ephorte når det er arkivverdig, men varsle gjerne særskilt på epost
StyringsGruppeBygg (SGB)
Eventuelt opplæring/eiendom i fellesskap når enkelt/billig
 
Planlagt vedlikehold
Normalt etter ES's tilstandsanalyser (UU, brann, teknisk) i ES'S vedlikeholdsplan for alle skole
eiendom@ostfoldfk.no
Avstemmes mot vedlikeholdsplanen eller til Ephorte hvis naturlig 
Vedlikeholdsplanen årlig til SGB
Enkeltsaker av eiendomssjefen. Eventuelt andre i eiendomsseksjonen etter fullmakt)
 
Driftssaker
Utbedre tekniske ting som ikke virker
tekniskdrift@ostfoldfk.no
Eiendomsseksjonen legger i Ephorte hvis naturlig
Driftssjef John Olav

 
Alarm-saker
som må tas "på dagen"
Vakttelefon: 45979132

 
Driftssjef John Olav

 

Kontakt

Egil Frode Olsen
E-post
Mobil 918 10 212
Kai Johan Storeheier
Rådgiver
E-post
Mobil 969 48 686