Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg

Fylkeskommunale midler til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg, som ikke er fredet.Fylkeskonservatoren forvalter:

  • Fylkeskommunale midler til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg, som ikke er fredet. Beløp ca. kr 800.000,- . Vanligvis gis det tilskudd i størrelse kr. 20. - 40.000.

Hvem kan søke?

Eiere av verneverdige bygninger og anlegg kan søke.

Hvordan søker jeg?

Ordningen blir annonsert i Østfoldpressen hver høst, med en søknadsfrist 15. november.
Det finnes et eget informasjonsbrev (pdf)  og søknadsskjema (pdf) / søknadsskjema (word)

Hvordan blir støtten utbetalt?

Tilskuddet gjelder i utgangspunktet det året det er gitt for. Hvis du ikke blir ferdig, må du innen 15. november søke om å få overført tilskuddet til året etter. Etter to år bortfaller tilskuddet.

Du må sende inn dokumentasjon på utført arbeid i form av bilder, kvitteringer mv. før støtten blir utbetalt. Det kan søkes om delutbetaling når deler av større prosjekt er gjennomført. Har du gått utover fristen trekkes støtten tilbake uten varsel.

Mer informasjon/ rådgivning

Så langt kapasiteten tillater det, vil fylkeskonservatoren gi råd om materialvalg og bygningstekniske løsninger. I noen grad kan også henvises til arkitekter og håndverkere med erfaring innen bygningsvern, og til produsenter som leverer materialer og bygningsdeler til dette formål.
Administrative spørsmål kan rettes til antikvar Stefan Ädel.
Eventuelle besøk må avtales på forhånd.

Utover våre saksbehandlere kan du få mer rådgivning/informasjon hos følgende institusjoner:

Andre tilskuddsordninger

Landbrukets SMIL-midler

SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket, også bygningsvern kan omfattes av denne ordningen. For nærmere informasjon vises til landbrukskontoret i den enkelte kommune.

Norsk Kulturminnefond

Norsk kulturarv

Stiftelsen UNI

Sparebankstiftelsen

Gjensidigestiftelsen

Fortidsminneforeningen

 

For mer informasjon om den enkelte tilskuddsordning, vises det til Fylkeskonservatorens informasjonsskriv på disse nettsidene.