Samferdselskomiteen

tirsdag 17. oktober 2017, 11.00 - 16.00

Informasjon

Kjøreplan

 

Gruppemøter må være avviklet før avreise

09.15

Avreise med buss fra Fylkeshuset

Under bussturen blir det orienteringer med fokus på blant annet følgende:

  • Kjøkøysund bru
  • Hvalerfergene
  • Kalbeltraseer / gang- og sykkel. Spesielt fokus på Stokken mv.

11.00 – 12.00

Båttur med orienteringer og lunsj

12.00 – 13.00

Møte i fylkestrafikksikkerhetsutvalget

13.00

Møte i samferdselskomiteen

16.00

Beregnet møteslutt og avreise

17.00

Beregnet ankomst Fylkeshuset

Sted

Nasjonalparksenteret, Skjærhalden
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender