Ansattdetaljer: Håkon Bjarne Johnsen - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Håkon Bjarne Johnsen

Johnsen
Fylkesdirektør

Telefon, intern:
Telefon, arbeid:
Telefon, mobil: +4790993546

Faks:
E-post:

stilling(er): Fylkesdirektør
Virksomhet: Regionalutviklingsavdelingen

Fylkesdirektør, leder av regionalutviklingsavdelingen. Ansvarlig for samferdsel, næring, klima, vannforvaltning, kultur og tannhelsetjenesten.