Får millionstøtte til ny bruk av skogen - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Får millionstøtte til ny bruk av skogen

skog420

Østfold er en av 6 regioner som skal dele på 35 millioner kroner for å skape vekst og innovasjon i skogsindustrien.

 - Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når vi samarbeider, både på tvers i det offentlige og med næringslivet, sier leder av næring og kulturkomiteen Andreas Lervik i Østfold fylkeskommune.

Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Värmland og Dalarna skal bli én ledende region for ny bruk av skogressursene.  Både offentlige og private aktører i regionene går sammen om å satse på innovasjon og vekst.

Nå har de fått 35 millioner kroner fra det internasjonale prosjektet Interreg Sverige-Norge i regi av EU.

Skal nå regionale og nasjonale klimamål

De neste tre årene skal aktørene skape en ledende region for innovasjon og kommersialisering av produkter fra skogen.

Den internasjonale konkurransekraften skal økes, samt gi vekst og nye markeder for små og mellomstore bedrifter. Prosjektet vil bidra til å nå klimamål både regionalt og nasjonalt.

Prosjektet skal gi støtte til analyser, strategier, testsentre og vekstprogrammer. Aktørene vil få støtte gjennom å drive nettverk, og koble forskere fra ulike miljøer med næringslivet.

Bidrar til grønt skifte

Prosjektet skal også støtte innkjøpskompetansen hos offentlige aktører. Fossilbaserte produkter og tjenester skal erstattes med nye alternativer fra biomasse fra skogen.

- I bioøkonomistrategien for Østfold har vi sagt at vi vil skape nye markeder for biobaserte produkter gjennom offentlige innkjøp, bidra til at mer av den tilgjengelige biomassen blir utnyttet og ikke minst styrke samarbeidet mellom næringsliv og forskning, både i og utenfor Norge. Dette er et viktig prosjekt for oss, og bidrar til at Østfold tar en enda sterkere rolle i det såkalte "grønne skiftet", sier Lervik.

Sist oppdatert: 28.06.2017 Pål Blåflat Vikesland