Stillingstittel: Læreplassjeger - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Stillingstittel: Læreplassjeger

Elisabeth Strømme

For Elisabeth Strømme er det jaktsesong hele året.

Strømme er formelt sett i gang med å ta jegerprøven som nyansatt læreplassjeger i Østfold fylkeskommune, med alt hva det innebærer av å bli kjent med organisasjon og systemer. Men damen fra Sarpsborg er allerede i gang, tro ikke annet.

Bakteppet er alvorlig nok: Det er stadig underskudd på læreplasser, og noen må gå på bedrifter og bransjer for å fortelle dem at de både bør og må opprette plasser. To minutter med Elisabeth Strømme, som tidligere har jobbet med salg og markedsføring, gir fort inntrykk av at et nei er et kanskje, og at alle kan overbevises. De evnene der kommer godt med når man skal ut på jaktmarkene.

- Jeg minner bedrifter og bransjer på at de har et samfunnsansvar de ikke kan løpe fra. Det går på ansvarsfølelse og yrkesstolthet. Vi skal ikke bare jobbe på individnivå, det monner ikke. Derfor ser jeg for meg at vi lager samlinger og kampanjer med fengende innhold, og tenker nytt - hele tiden. Det er ikke gjort over natta å etablere læreplasser, selv om vi har fått i land en avtale: Bedriftene må også godkjennes som lærebedrift, så her må hele organisasjonen jobbe sammen. Så skal vi ta høyde for at bedrifter kan gå over ende, at markedet svinger, så her må vi hele tiden jobbe langsiktig. Det er mer enn nok å ta seg til! sier Elisabeth Strømme.

Er du interessert i å bidra? Kontakt Elisabeth!

Vi har behov for flere læreplasser i Østfold og derfor vedtok vi i budsjettet for 2017 å avsette penger til å intensivere dette arbeidet. Nå ser vi resultatene. En læreplassjeger som jobber utadrettet, kontakter og følger opp både privat og offentlig sektor og minner dem på ansvaret vi alle har for å sikre framtidas kompetanse, er sårt tiltrengt. Vi må alle trekke i samme retning. Vi må lykkes med formidling av lærlinger, alternativet har vi ikke råd til, kommenterer leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete.


Se også egen sak om at flere nå har fått læreplass
Sist oppdatert: 16.06.2017 Fredrik Andreas Norland