Håper staten fortsatt vil støtte Rygge beredskapssenter - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Håper staten fortsatt vil støtte Rygge beredskapssenter

Haabeth og statssekretær420

Å etablere et beredskapssenter i Østfold vil styrke nasjonens beredskap, mener fylkesordfører Ole Haabeth. Torsdag fikk statssekretær Thor Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet en omvisning på flystasjonen på Rygge.

GODT MØTE: Ole Haabeth og Thor Sættem hadde et godt møte på Rygge torsdag.  

- Det er utrolig nyttig å komme rundt å se denne typen fasiliteter. Både politiet og andre beredskapsetater har behov for treningsområder og øvingsmuligheter. Vi har styrket beredskapen i Norge kraftig de siste årene, da trenger etatene også samøving. De mulighetene for bedre samøving for de ulike enhetene som har blitt presentert på Rygge har vært veldig interessante, sier statssekretær Thor Sættem.

Torsdag besøkte han Rygge flystasjon for å se hvilke muligheter politiet og andre nødetater har for trening og øving på Rygge. Tidligere på dagen var han på verket i Moss for å få orientering om prosjektplanene om å få politihøgskolen til byen. 

På Rygge flystasjon fikk statssekretæren observere en politiøvelse, samt få informasjonen om prosjektet Rygg beredskapssenter som Østfold fylkeskommune jobber med å etablere på Rygge flystasjon.

oversikt420
Politiet forbereder øvelsen.

Prosjektet har siden 2015 fått økonomisk støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Håper på fortsatt støtte

Med seg tilbake til hovedstaden fikk statssekretæren en forespørsel fra fylkesordfører Ole Haabeth om fortsatt statlig støtte til prosjektet.

- Vi håper Justis - og beredskapsdepartementet kan bidra med midler også i statsbudsjettet i 2018. Til nå har vi hatt en for kort planhorisont til å inngå noen form for bindende avtaler med aktører som vi vet vil trene og øve her på Rygge. Vi har blant annet fått flere henvendelser fra helsesektoren. En forutsigbar budsjettsituasjon ville derfor vært til stor hjelp for oss, og dermed også beredskapsaktørene vi forsøker å hjelpe, sier Haabeth.

Han understreker at senteret på Rygge skal være et supplement til, og ikke en konkurrent til beredskapsenteret som allerede finnes på Taraldrud,

Støtten fylkeskommunen håper å få, vil blant annet gå til en permanent, egen skytebane for politiet, leie av kontorer og prosjektledelse.

Statssekretær Sættem har merket seg ønsket fra Østfold.
- Nå er det en stund til vi legger fram budsjettet for 2018, så foreløpig må jeg gi det vanlige politikersvaret om at vi tar med oss dette innspillet i vårt videre arbeid. I dag har jeg først og fremst vært her for å få nyttig læring, sier han.

rygge
ORIENTERING: Politiet informerte om hvordan de bruker flystasjonen til øvingslokaler.

Samtrening for nødetatene 

Prosjektet Rygge beredskapssenter ble startet av Mosseregionen Næringsutvikling AS som eies av kommunene i distriktet, og et resultatet av blant annet et godt samarbeid med Forsvaret.

Bakgrunnen for satsingen er at Forsvarets virksomhet gradvis har blitt bygget ned, og stadig flere stemmer har de siste årene tok til orde for at de ubrukte lokalene og arealene burde brukes til samtrening for nødetatene.  

Opprinnelig skulle den statlige støtten vare ut 2016, men denne har blitt forlenget til ut inneværende år.
Grunnen til dette er at rammebetingelsene har endret seg. Det er planer om å øke den militære aktiviteten igjen, og den sivile flytrafikken er avviklet og uvisst om kommer tilbake.

- Bedrer Norges beredskap

Politiet har holdt til her siden 2015 og har uttalt har de aldri hatt bedre treningsforhold. Og det i en hangar som Forsvaret hadde planlagt å kondemnere, påpeker Haabeth.

- Det illustrerer egentlig kjernen i det vi jobber for å få til: bedre samvirke og samarbeid på tvers av sektorer generelt, og sambruk av arealer og infrastruktur her på Rygge spesielt, sier han

Fylkesordføreren er  dermed klokkeklar på at det må være av både lokal, regional og nasjonal og interesse at Rygge beredskapssenter etableres permanent.

- Dette bedrer Norges beredskap, samtidig som det er samfunnsøkonomisk fornuftig å benytte og utnytte eksisterende infrastruktur før det bygges ny, sier han.


 

Sist oppdatert: 03.03.2017 Pål Blåflat Vikesland