Turskiltprosjekt også i 2017 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Turskiltprosjekt også i 2017

illustrasjonsbilde friluftsliv

Med støtte fra Gjensidigestiftelsen lyser Østfold fylkeskommune ut tilskuddsmidler til skilting og merking av turruter i Østfold også i 2017. Søknadsfrist er 15. februar 2017.

Østfold har et mangfold av naturområder og attraksjoner, og det er arbeidet mye med stier og tilrettelegging av turveier i fylket. Vi har et godt utviklet stinettverk i skogen, bynært og langs kysten.
Østfold har også et stort antall statlig sikrede friluftslivsområder, som stort sett er godt tilrettelagt for allmennheten. Utfordringen med tilrettelegging er ofte at merkingen og informasjon langs stiene har varierende kvalitet, samt at det blir brukt flere typer utførelser. I tillegg kan man nok oppleve mangelfull og forvirrende merking.

Nasjonalt skilt- og merkeprosjekt


Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter.
Tiltakene skal være i overenstemmelse med retningslinjer for prosjektet og Merkehåndboka:

Kriterier

Manual

Merkehåndboka

Perioden for Turskiltprosjektet er forlenget med en tildelingsrunde av midler i 2017.

Søk midler!

Søknader sendes inn via soknadssenter.miljodirektoratet.no  fra og med 20. januar. 
Søknadsfrist er 15. februar 2017. 

Kontaktperson for turskiltprosjektet er Pål Erik Jensen, e-post: paajen@ostfoldfk.no, telefon: 95058190

Sist oppdatert: 25.01.2017 Fredrik Andreas Norland