Budsjettet for 2017 vedtatt - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Budsjettet for 2017 vedtatt

penger1

Nå kan julefreden begynne å senke seg over Østfolds fylkespolitikere: Budsjettet for Østfold fylkeskommune 2017 er i havn.

Så gikk det hele da også ganske så julefredelig for seg. Om det var at fylkespolitikerne hadde fått blåst ut seg imellom under regionreform-debatten dagen før vites ikke, men her var det ros og anerkjennelse til "motparten" fra begge sider for anstendige og ansvarlige budsjettforslag til Østfolds beste. Så var det da heller ikke de store uenighetene, mer forskjellige ønsker og visjoner som kom til syne. Siden posisjonens flertallsforslag var innstillingen fra fylkesutvalget var det heller ikke så mye å krangle om, all den tid utfallet var gitt på forhånd.

- I år har vi valgt å tydeliggjøre hvilke politiske satsingsområder som er viktigst for oss. Vi har derfor ikke flyttet på så mange penger, sa posisjonsleder Siv H. Jacobsen - og nevnte lærlingdekning, klima og satsing på gang- og sykkel som kjernepunktene i innstillingen.

- Vi har alltid som mål at flest mulig skal fullføre og bestå. Lærlingplass til alle er det aller viktigste. Vi må få flere lærlinger i offentlig sektor, men også stimulere det private næringslivet til å ta inn flere. Det er jo en fordel for dem: Da kan de skaffe den arbeidskraften de trenger. Når det kommer til klima skal vi ha bærekraftig drift, og vi skal være offensive. Det gjør vi blant annet ved å satse på full solcelleutbygging på våre bygg, vi satser på fossilfrie anleggsmaskiner og vi vil at det fra 2018 skal utarbeides et klimabudsjett som en del av den ordinære budsjetteringen i fylkeskommunen, sa Jacobsen.

Høyre, Frp og V trakk i sitt forslag fram raskere effektiviseringstakt, styrking av skolehelsetjenesten, planlegging av fv 120, gang- og sykkelveier, bedre busstilbud og tilrettelegging for næringslivet som sine viktigste saker i tillegg til lærlingedekningen.
- Når det gjelder fylkesvei 120 kan vi ikke bare sitte og vente til staten en gang overtar, slik de har sagt de skal gjøre. Da skjer det ikke noe med den veien. Vi må planlegge en rekke prosjekter fram til da, slik at når de overtar, kan vi si "hør her, Staten, dette er det vi har planlagt for denne veien - sett i gang", sa Høyres Gretha Kant da opposisjonsforslaget ble lagt fram.

Ved votering fikk flertallsforslaget stemmene fra Ap, KrF, MDG, Sp og SV, og ble vedtatt
Forslaget fra H, Frp og V falt.

Les posisjonsforslaget i sin helhet

Les opposisjonsforslaget i sin helhetSe fullstendig saksliste og foreløpig protokoll
Sist oppdatert: 09.12.2016 Fredrik Andreas Norland