Oppreisningsordning - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Oppreisningsordning

websidebilde_oppreisningsordningen

Den felles kommunale oppreisningsordningen for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg i Østfold, er nå avsluttet.

Det betyr at det ikke lenger er anledning til å søke om oppreisning. Søknadsperioden varte fra 1. februar 2010 til 1. februar 2012.

532 mennesker, av dem 273 menn og 259 kvinner, søkte den felles kommunale oppreisningsordningen i Østfold om erstatningsbeløp for overgrep eller omsorgssvikt påført dem under kommunal omsorg før 1993. 350 av søknadene ble innvilget, og Østfold-kommunene har totalt utbetalt 205 millioner kroner til ofrene. 17 av 18 kommuner har deltatt i ordningen, som har vært administrert av Østfold fylkeskommune.

Om oppreisningsordningen

Den kommunale oppreisningsordningen gjaldt for personer som gjennom egenerklæring og/eller annen dokumentasjon klargjorde at de før 1. januar 1993 har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg. Det kan gjelde personer som med hjemmel i barnevernsloven eller tidligere gjeldende lover har vært plassert utenfor hjemmet, i institusjon, skolehjem, spesialskole eller fosterhjem. Kommunene ønsket med en slik oppreisningsordning å ta et moralsk ansvar for og å gi en uforbeholden unnskyldning til disse personene. Ordningen innebar også at det ble gitt et oppreisningsbeløp, varierende fra 200 000 - 725 000, til dem som fikk sine søknader imøtekommet. Oppreisningsbeløpets størrelse ble målt ut fra karakter og omfanget av omsorgssvikt - overgrep og var ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for de alvorlige belastninger og lidelser mange har blitt påført.

 

Kommunene er ansvarlige

Det er de enkelte kommunene som har deltatt i ordningen som var ansvarlige for å gi oppreisning til sine innbyggere. 17 av 18 Østfold-kommuner har vært med i den felles oppreisningsordningen: Halden, Aremark, Rakkestad, Marker, Eidsberg, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Hobøl, Askim, Skiptvet, Våler, Moss, Rygge , Råde, Fredrikstad og Sarpsborg. Hvaler kommune besluttet å ikke være med i ordningen.

Østfold fylkeskommune administrerte ordningen på vegne av de deltagende kommunene.

Sluttrapport

Kommunal oppreisningsordning - sluttrapport 2014

Se nyhetsartikkelen "205 millioner til overgrepsofre"


 

Sist oppdatert: 27.06.2014